Navedba, da je bil turizem iz Uniorja izločen, ne drži, saj je Višje sodišče v Celju s sklepom z dne 14. 12. 2017, opr. št. II Cpg 239/2017, odločilo, da se pritožbi VZMD ugodi in se zadeva glede vpisa izčlenitve premoženja na družbo Unitur v sodni register vrne prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. O vpisu izčlenitve v tem trenutku torej še ni bilo pravnomočno odločeno.

MAJA ŠUBIC, odvetnica, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o.