Postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi žerjavista in sindikalista Mladena Jovičića, ki ga je sprožila pod vodstvom Dimitrija Zadela, je uprava Luke Koper naposled ustavila. Danes mu je uprava vendarle vročila vabilo na zagovor pred odpovedjo pogodbe, prvič je to poskušala že v ponedeljek, a Jovičića na zagovor ni bilo. Zagovarjal ga je njegov odvetnik Aleksander Lisjak.

»Gospod Jovičić je ravnal v nasprotju z navodili varstva pri delu, kot je opisano v odločbi ministrstva za delo in poročilu o nesreči,« je po razgovoru povedal Zadel. Kljub temu pa je presodil, da je prejšnja uprava (pod vodstvom Dragomirja Matiča) zamudila roke, do katerih bi morala sprožiti izredno odpoved, in da je zdaj za to prepozno. Namesto tega je uprava danes na sodišču vložila tožbo za ugotavljanje ničnosti zadnje Jovičićeve pogodbe za delovno mesto skladiščnika. »To pomeni, da bo gospod Jovičić zaposlen, dokler sodišče ne odloči; dobival bo plačo in deloval v sindikatu,« je sklenil Zadel in poudaril, da ne gre za nikakršen napad na sindikalno gibanje, ampak za »postopkovno, proceduralno zadevo«.

Odvetnik Lisjak je prepričan, da bi obveljala Jovičićeva pogodba za delovno mesto žerjavista, če bi sodišče ugotovilo, da je njegova delovna pogodba za delovno mesto skladiščnika nična.

Imuniteta sindikalistov

Člani svetov delavcev po zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju uživajo posebno imuniteto. Po zakonu jim namreč ni mogoče znižati plače ali proti njim začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka oziroma jih kako drugače postavljati v manj ugoden položaj, če ravnajo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. Podobno pravi tudi zakon o delovnih razmerjih, in sicer, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, predstavniku delavcev v nadzornem svetu ali sindikalnemu zaupniku brez soglasja sveta delavcev ali sindikata, če ravna v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. To imuniteto delavski predstavniki uživajo še leto dni potem, ko niso več na tej funkciji. Na to je opozoril generalni sekretar Združenja svetov delavcev Slovenije Mato Gostiša in prav zaradi teh določil so disciplinski ukrepi proti delavskim predstavnikom vselej občutljivi.

V tem členu tiči tudi razlog, da so se na okope in v bran nekdanjemu žerjavistu, sicer predsedniku sindikata žerjavistov in predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Luke Koper Jovičiću, postavili v več delavskih združenjih po Sloveniji. V civilni fronti Vstala Primorska (nekateri akterji so isti kot v sindikatih) so za torek napovedali protest. Dopuščajo celo blokado pristanišča.

Manever Matičeve uprave za zaščito Jovičića

Spomnimo, Jovičić je upravljal žerjav, ki je lani poleti med prekladanjem smrtno ranil delavca, ki je v pristanišču delal prek tako imenovanega izvajalca pristaniških storitev. Preiskovalec pomorskih nesreč odgovornosti za to sicer ni pripisal nikomur. Žerjavist je upravljal žerjav brez napotkov signalista in ob tem ni videl mesta grabljenja, ponesrečeni delavec pa se je znašel tam, kjer ne bi smel biti, je zapisal inšpektor. Matićeva uprava postopka individualnega odkrivanja odgovornosti za nesrečo ni sprožila, Jovičića pa je prezaposlila na delovno mesto skladiščnika.

Zadelova uprava zdaj meni, da je bil to manever prejšnje uprave, da bi zaščitila Jovičića pred odpustitvijo. »To je zgolj dolžno ukrepanje uprave,« utemeljuje odločitev o tožbi za ugotavljanje ničnosti pogodbe in dodaja, da bo uprava spoštovala vse delavske in sindikalne pravice.

Član izvršnega odbora sindikata žerjavistov Maks Nedoh je kljub temu prepričan, da se Jovičiću dogaja krivica. Tako so v sindikatu pozvali Slovenski državni holding, naj razreši predsednika nadzornega sveta Uroša Ilića. Po besedah Mirka Slosarja, predstavnika sveta delavcev v Luki Koper, naj bi Ilić pritiskal na zaposlene na ključnih položajih. Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Rok Parovel je hkrati nakazal na sum storitve več kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost. Dejal je, da Jovičić – ki je tudi nadzornik – denimo ni bil seznanjen z vsemi gradivi pred sejami nadzornega sveta.