Za približno odstotek do štiri odstotke epilepsije pri otrocih je kriv lennox-gastautov sindrom, ki povzroči hudo obliko epilepsije, pri kateri oboleli doživljajo napade različnih oblik in tudi kognitivne težave. Še posebej nevarni so napadi, ob katerih bolnik zaradi nedelovanja mišic pade, saj se lahko pri tem hudo poškoduje. Na voljo je več vrst zdravljenja – z zdravili, ketogeno dieto, stimulacijo živca vagusa, operacijo možganov –, vendar te možnosti epileptične napade odpravijo le pri desetini bolnikov.

V klinični študiji so 171 bolnikom v starostnem razponu od dve do 55 let, ki so v zadnjih šestih mesecih utrpeli različne oblike epileptičnih napadov, med njimi tudi napade s padcem, poleg drugih zdravil dajali tudi sintetični kanabidiol, to pa je pri njih pomembno znižalo število napadov.

»Nujno potrebujemo nove možnosti zdravljenja bolnikov z lennox-gastautovim sindromom, zato nas veseli, da smo morebiti našli dodatno zdravilo zanje,« je povedala glavna avtorica študije, ki so jo nedavno objavili v reviji Lancet, dr. Elizabeth Thiele iz Massachusetts General Hospital v ZDA.

V raziskavi so vključili bolnike iz 24 bolnišnic v ZDA, na Nizozemski in Poljski, pri katerih sta bili neučinkoviti vsaj dve od obstoječih zdravil ter so utrpeli najmanj dva epileptična napada na teden v roku štirih tednov. Razdelili so jih v dve skupini: enim so ob njihovih siceršnjih zdravilih dajali kanabidiol, drugim pa placebo. Bolniki so zaužili 20 mg/kg farmacevtske oblike kanabidiola, kar pomeni, da so dobivali sintetični kanabidiol in ne medicinske marihuane. Po koncu poskusnega obdobja se je v skupini, ki je prejemala kanabidiol, število epileptičnih napadov s padcem znižalo za 44 odstotkov, v skupini s placebom pa za 22 odstotkov. Pri bolnikih s kanabidiolom se je prav tako znižala pogostost drugih oblik epileptičnih napadov.

Kar 62 odstotkov bolnikov v skupini s kanabidiolom pa je poročalo o stranskih učinkih zdravljenja, najpogosteje o driski, dremavosti, vročini, zmanjšanem apetitu in bruhanju ter povišanju jetrnih encimov. Pri večini so ti učinki izzveneli že med klinično študijo, 14 odstotkov sodelujočih pa je zaradi tega iz študije predčasno izstopilo.

Raziskovalci sedaj v odprtem kliničnem preizkušanju preverjajo dolgoročno učinkovitost in varnost te terapije za bolnike. To pomeni, da bolniki, ki so v raziskavi prejemali kanabidiol, tega prejemajo tudi po koncu študije. Opozarjajo, da je treba preučiti tudi morebitno součinkovanje kanabidiola z drugimi protiepileptiki, predvsem z zdravilom clobazam ter delovanje različnih odmerkov kanabidiola. Potrebne so tudi študije z etnično bolj raznolikimi bolniki.

Trenutno potekajo še druge klinične študije, kje učinkovanje kanabidiola preizkušajo pri drugih oblikah epilepsije, na katere zdravljenje nima učinka. lo