Ko smo se odločali o tem, koga od bivših gimnazijcev bi izbrali, da bi povedal kaj o ptujski gimnaziji, smo se spomnili na predsednika uprave Taluma Marka Drobniča. Uspešno vodi več kot 60 let staro podjetje, ki so ga obdržali v državni lasti in sodi med 15 naših največjih izvoznikov. Zaposluje več kot tisoč ljudi in je odgovorno do delavcev in okolja, v katerem obstaja. Podjetje dokazuje, da uspeh ni odvisen od lastništva, ampak od odgovornih, sposobnih in etičnih ljudi. Marko Drobnič pravi, da se za uspešno delo na katerem koli področju nikoli ne nehamo učiti, da je treba imeti v tem nepredvidljivem svetu ves čas odprte oči, da je treba sprejemati drugačnost ter maksimalno razvijati svoje potenciale in talente. »Kako uspešni bomo pri tem, je po mojem prepričanju v veliki meri odvisno tudi od tega, kakšne temelje smo dobili na svoji izobraževalni poti,« je prepričan Drobnič.

Sam se je v Gimnaziji Ptuj zelo dobro počutil in pravi, da mu je dala odlično osnovo za njegovo nadaljnjo izobraževalno in karierno pot.

»Uspešne poklicne kariere številnih ptujskih gimnazijcev dokazujejo pravo usmeritev šole, ki je bila sicer do nas zahtevna in stroga, a nam je hkrati omogočala ustvarjalnost in razvoj naših potencialov. Naučila nas je tudi, kako se lotiti učenja novih stvari, kje dobiti informacije za novo znanje, ki ga želimo usvojiti. V današnji hitro razvijajoči se informacijski družbi, ko je neizmerna skladovnica znanja praktično zmeraj na dosegu roke, je treba biti pri pridobivanju informacij še bolj previden in je treba znati ločiti pleve od zrnja. Zagotovo je meni to širino dala Gimnazija Ptuj,« pove Drobnič.

Prepričan je, da imamo v Sloveniji veliko srečo, da je znanje še vedno relativno poceni oziroma celo brezplačno. Če se le želiš učiti, ti je to omogočeno, tako v času šolanja kot na delovnem mestu. Samo malo volje in pripravljenosti je običajno treba pokazati. Opaža pa, da se prepogosto dogaja, da to naše slovensko znanje prepoznajo drugi in nam tako uhaja. Zato je za našo državo predvsem pomembno, kako bo znala oblikovati takšno okolje, da bodo strokovnjaki na vseh ravneh znanje unovčili doma in ga tako uporabili v okolju, ki jim je omogočilo, da so si ga pridobili.

»Težko primerjam današnje javne in zasebne šole, saj imam za to premalo relevantnih informacij. Prepričan sem namreč, da je najpomembnejše, kakšno znanje ponuja šola, kakšen razvoj omogoča svojim šolarjem in kako dobro jih pripravi na njihovo življenjsko in karierno pot,« pravi Drobnič in doda, da ne nazadnje niti ni pomembna vrsta ali narava šole, pomembno je, da ima vsak možnost izbire. Uspešnost šole pa se meri po rezultatih znanja šolarjev in uspešnosti dijakov ter študentov po koncu izobraževanja na trgu dela.

»Uspešnost posameznika, ki je poleg vsega zapisanega še najbolj ključna, pa ni v največji meri odvisna od šole, ampak predvsem od vsakogar izmed nas,« je prepričan Drobnič. Poleg tega tudi od naše pripravljenosti za nenehno učenje in od naših vrednot, ki jih prenašamo v okolje, kjer delujemo, je še dodal.

Mentorica šole: Marija Mir Milošič Dnevnikova mentorica: Vesna Vaupotič