v zvezi z vašim pismom, objavljenim 18. januarja 2018 v časniku Dnevnik, v katerem ste izrazili svoj pogled glede novega predloga za strožje kazni kršiteljem, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon, bi vam želeli predstaviti tudi naše videnje omenjene problematike.

Uporaba mobilnega telefona med vožnjo postaja zadnja leta vse bolj razširjena, kar povečuje nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Po raziskavi, ki jo je Agencija RS za varnost prometa nedavno izvedla, se je izkazalo, da se slovenski vozniki še vedno premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnega telefona med vožnjo, saj ga med vožnjo uporablja kar 75 odstotkov voznikov. O tem pričajo tudi podatki policije, ki je lani izdala kar 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo ter 3161 opozoril voznikom, kar je več kot predlani.

Tudi številne tuje študije, kot tudi znanstveni eksperiment, ki ga je Agencija RS za varnost prometa z zunanjimi strokovnjaki izvedla lani, dokazujejo, da uporaba mobilnega telefona na voznika vpliva negativno, saj odvrača njegovo pozornost od prometa, poslabša pa se tudi njegov reakcijski čas. Torej uporaba mobilnega telefona med vožnjo, pogovor, pisanje kratkih sporočil, branje elektronske pošte kot tudi prostoročno telefoniranje zmanjšuje voznikovo zbranost ter pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici, s čimer se poveča tveganje prometne nesreče kar za štirikrat. Če voznik telefonira med vožnjo, je učinek isti, kot če bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. 

Na Agenciji RS za varnost prometa že več let aktivno spremljamo, tako doma kot tudi v tujini, problematiko in pristope reševanja uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Naše zavzemanje za strožjo zakonodajo, ki bi uporabo mobilnega telefona med vožnjo opredelila kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi tri kazenske točke, je le eden od ukrepov, ki jih izvaja naša agencija. Vsako leto in v sodelovanju s partnerji izvajamo nacionalne preventivne akcije, s katerimi želimo povečati zavedanje slovenskih voznikov o nevarnostih in tveganjih, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Največ pozornosti namenjamo prav vzgoji in izobraževanju, ki ju kot najpomembnejša prepoznavate tudi sami.

V okviru preventivnih akcij sodelujemo z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Skupaj z njimi izvajamo brezplačne delavnice ter redno izobražujemo in ozaveščamo, predvsem mlade, o tveganjih uporabe telefona med vožnjo, in sicer v šolah vožnje, izpitnih centrih kot tudi po osnovnih šolah. Naše izkušnje namreč kažejo, da lahko samo celosten pristop in sodelovanje vseh vpletenih deležnikov obrodita sadove, podobno kot je bilo v primeru našega projekta Pasavček. Ko smo leta 2005 začeli projekt, je bilo le 53,7 odstotka otrok v otroških sedežih pripetih med vožnjo, danes pa je pripetost v povprečju več kot 93-odstotna.

Naša prizadevanja in pozivi k varni vožnji brez telefona se torej izvajajo na več področjih in celostno, zavedamo pa se, da je za zmanjšanje oziroma prenehanje uporabe telefona med vožnjo, tudi prostoročnega, potreben določen čas.

Kaja Šindič

odnosi z javnostmi Javne agencije RS za varnost prometa