Janez Rakar, ki je javni zavod Triglavski narodni park vodil zadnjega pol leta kot vršilec dolžnosti, bo v soboto postal direktor zavoda s polnimi pooblastili. Tako je na predlog ministrstva za okolje in prostor danes odločila vlada.

Zavod bo vodil do 26. januarja 2022 z možnostjo ponovnega imenovanja. »Janez Rakar izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje in je bil izbran kot najustreznejši kandidat,« je ministrstvo zapisalo v vladnem sporočilu za javnost. »Leta 1996 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist, leta 2012 pa je na Fakulteti za državne in evropske študije pridobil naziv magister znanosti za področje državnih in evropskih študij. Na mestni občini Kranj je bil zaposlen kot vodja urada za družbene dejavnosti, vodja kabineta župana, član skupine za pridobivanje nepovratnih sredstev, vodja službe za investicije ter vodja medobčinskega inšpektorata Kranj.«

Direktorja so na vladi potrdili na podlagi razpisa, ki ga je ministrstvo objavilo februarja lani. Nanj se je prijavilo devet kandidatov, med katerimi jih je osem izpolnjevalo razpisne pogoje, a se viziji razvoja zavoda dveh kandidatov razpisni komisiji nista zdeli ustrezni. Ministrica Irena Majcen je med preostalimi šestimi kandidati izbrala najbolj primerna. Poleg Rakarja je bila to še Nataša Šalaja iz Društva za opazovanje ptic Slovenije. Oba kandidata sta se predstavila tudi svetu zavoda, katerega absolutno podporo si je prislužila Šalaja, ki je jasno opredelila usmeritve razvoja zavoda in podala konkretne odgovore na vprašanja članov sveta. Vendar pa svet zavoda o kandidatu izreče samo mnenje, ki ga ministrstvu in vladi pri izbiri ni treba upoštevati.

Zakaj so se postopki po lanskem razpisu končali šele po slabem letu, v vmesnem času pa je morala vlada imenovati vršilca dolžnosti direktorja, ni znano. Bo pa zavod po oktobru 2013, ko so ga vodili vršilci dolžnosti ali pa je bil celo brez vodstva, končno spet deloval z vodstvom s polnimi pooblastili.