Kemis na svojih spletnih straneh v skladu z zahtevami EMAS letno objavlja podatke o obdelanih količinah odpadkov ter druge za okolje pomembne podatke. Kemis ima na svojih spletnih straneh objavljeno okoljevarstveno dovoljenje, iz katerega so prav tako razvidni podatki o vrstah in količinah odpadkov, ki jih letno lahko prevzame. Kemis ima izdelan načrt zaščite in reševanja, ki smo ga večkrat dopolnjevali in usklajevali z občino Vrhnika. Prav tako smo imeli redne letne vaje z lokalnimi gasilskimi društvi, na tri leta pa tudi širše vaje. Trditve, da lokalna skupnost ni vedela, kaj predelujemo in v kakšnih količinah in kakšni so varnostni ukrepi, so torej povsem neresnične in si jih župan občine Borovnica ne bi smel dovoliti.

Emil Nanut, direktor Kemisa