Vsi govorci podpirajo leporečje o bodoči energetski slovenski politiki s tiho pripombo, da naj ta ostane takšna, kakršna je, in vsi bodo zadovoljni. Priprava na sprejem energetskega koncepta je le posledica sprejetega podnebnega sporazuma, s katerim se podpisniki tega sporazuma dogovorijo, da bodo pričeli izvajati aktivnosti za zmanjšanje vplivanja na podnebne spremembe. Za zdaj je najbolj očrnjena raba fosilnih energentov (nafta, premog), nadomeščanje teh energentov pa je mogoče le z rabo trajnih virov energije.

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) je pričelo s svojim delovnim programom, da najprej domačo regijo in potem vso državo spremenimo v energetsko neodvisno (avstrijska zvezna država Koroška je kot prva že sprejela vse sklepe na ravni svojega parlamenta za takšen prehod). In takšen je tudi naš predlog, da namesto energetskega koncepta preprosto v državnem zboru sprejmemo sklep o prehodu države Slovenije v energetsko neodvisno državo. Razpolagamo z nekaj vodne energije, na razpolago imamo sončno in vetrno energijo, prav tako razpolagamo tudi z nekaj geotermalne energije in kot dodatek lahko štejemo tudi obnovljive vire energije (lesna biomasa in odpadki). K temu je še treba dodati, da razpolagamo tudi z znanjem in pridnimi rokami.

Sočasno je treba spodbuditi občane k tovrstnim razpravam in postaviti trdo mejo, da ne potrebujemo še ene nuklearke.

Božo Dukić, ZENS