Dve leti je že tega, kar so se dela na petdeset milijonov evrov vrednem vodovodnem sistemu C uradno končala. Čeprav je z evropskimi sredstvi izdatno podprto investicijo koordinirala občina Ljutomer, vse akte in dokumente pa podpisovala ljutomerska županja Olga Karba, je zdaj prav občina Ljutomer tista, ki po besedah Davorina Kurbusa, direktorja Javnega podjetja Prlekija, upravljalca nove vodovodne infrastrukture, sistemu povzroča ogromno in nepopravljivo škodo. »Ta nastaja zaradi ljutomerske blokade skupnih cen in samega upravljanja sistema, poleg tega pa me skrbijo tudi številne nezakonitosti in nepravilnosti, ki so posledica te blokade,« trdi Kurbus.

Ker so tako Kurbus kot drugi župani iz sistema C pri Karbovi zaman iskali konsenz, so se konec prejšnjega tedna mudili na sestanku pri okoljski ministrici Ireni Majcen. Ta je županom ponovila stališče ministrstva, da je »sistem C enoten in nedeljiv sistem, v katerem velja zaveza solidarnosti v skupnem solastniškem sistemu, ki pomeni enotno upravljanje in enotno oziroma enako ceno omrežnine in vodarine v vseh občinah sistema«.

Ministrica okrcala ljutomersko županjo

Ministrica je tudi zatrdila, pravijo župani, da je skupni elaborat sistema C za leto 2018, ki vsebuje merila, po katerih je JP Prlekija izračunalo skupne cene vode in v katerega zakonitost dvomi ljutomerska županja Karbova, brez dvoma zakonit. »Nesprejemljivo in nedopustno pa je, da občina Ljutomer z neresničnimi navedbami poskuša blokirati sprejem skupnega elaborata in enotnih cen,« je pred župani poudarila ministrica in dodala, da »prav občina Ljutomer s svojim ravnanjem povzroča nezakonito stanje in veliko materialno škodo v sistemu C«.

Pred vložitvijo odškodninske tožbe sedmih občin zoper občino Ljutomer in vložitvijo kazenske ovadbe zoper županjo Karbovo bo okoljska ministrica ta petek organizirala sestanek, na katerega bo povabila tudi ljutomersko županjo. Ali se bo tega sestanka, kljub precej oteženim odnosom z ostalimi župani, Olga Karba vendarle udeležila, še ni znano. Iz ljutomerske občine pa so nam sporočili, da po njihovem razumevanju enotna cena vode in omrežnine nista bili pogoj za odobritev kohezijskih sredstev oziroma po njihovem tudi danes nista zavezujoči.

Na občini Ljutomer tudi precej nenavadno zanikajo navedbe ministrice o tem, da občina blokira sprejetje skupnega elaborata: »To ne drži, saj občina Ljutomer ne bo sprejela elaborata, ki vsebuje nedovoljene stroške, in se ne strinja z idejo, da se skušajo oblikovati najvišje možne cene tako za občane kot za gospodarstvo«.

Ker na ljutomerski občini niso prejeli uradnega stališča ministrice »oziroma kakšnega drugega dokumenta z ministričinim podpisom«, ocenjujejo, da Irena Majcen sploh ni izrekla trditev, ki so jih na tiskovni konferenci skupaj predstavili župani sedmih občin iz sistema C.