Cilj projekta je vzpostavitev sistema potrebne infrastrukture polnilnic UZP v Sloveniji in na Hrvaškem. Prva stacionarna polnilnica UZP za tovorna vozila v Sloveniji bo tako zasedala strateški geoprometni položaj, saj stoji v Sežani, ob sečišču dveh pomembnih transportnih koridorjev, jadransko-baltskega (sever–jug) in mediteranskega (od Španije do Ukrajine). Črpalka je pomemben korak za razvoj LNG za tovorni promet v Sloveniji in na Hrvaškem, kar pozdravlja tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki bo pospremila uradno otvoritev.

Utekočinjeni zemeljski plin (UZP) prinaša številne prednosti, med drugimi nižjo porabo in ceno goriva za porabnike, manj hrupa in manj škodljivih izpustov v okolje. UZP kot pogonsko gorivo tako predstavlja edino pravo alternativo dizlu in ponuja izjemne priložnosti za cestni tovorni promet. Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z manjšo odvisnostjo od uvožene nafte, ki se jo najpogosteje uporablja v prometnem sektorju, je poleg okoljskih učinkov eden ključnih razlogov za spodbujanje uporabe UZP v tovornem prometu.

Pomanjkanje ustrezne infrastrukture oziroma polnilnic je osrednji razlog, ki ovira trenutni razvoj evropskega trga UZP.  Študija in pilotni ukrepi v okviru projekta SiLNG, ki ga izvaja družba Butan plin, bodo namenjeni uporabi alternativnih goriv in tovrstne infrastrukture na ozemlju IX. sredozemskega koridorja osrednjega omrežja, na cestnem odseku Trst/Koper–Ljubljana–Budimpešta in Ljubljana/Reka–Zagreb–Budimpešta, saj je namen UZP ter tovrstnih polnilnic dostopnost za končne uporabnike v Sloveniji in na Hrvaškem. (ea)