na Vrhniki in v okolici je zaradi požara v podjetju Kemis, v katerem ste vi direktor, prišlo do povzročitve splošne nevarnosti, s katero so bili s strupi kontaminirani ljudje, živali in naravno okolje. Gorelo je 800 ton nevarnih snovi in drugih odpadkov, zaradi katerih so se v okolico sproščali nevarni strupeni plini, strupene saje in trdi delci. Že gorenje plastike povzroča tvorbo dioksinov, ki so zelo nevarni človeškemu organizmu.

Dejstvo je, da ste v Kemisu v okoljski izjavi marca 2017 za leto 2016 v točki izredne razmere zapisali in podpisali, da ste imeli v napravi za predelavo in skladiščenje nevarnih odpadkov štiri požare v tem letu. Kljub temu niso bili z vaše strani odrejeni nobeni dodatni varnostni ukrepi, kar vam kot direktorju nalaga zakon o gospodarskih družbah. Zaradi pogostih požarov niste preventivno v vse prostore namestili avtomatskih gasilnikov in 24-urne straže.

Projektirali ste tehnološki del naprave za skladiščenje in predelavo nevarnih in drugih odpadkov Kemisa z največjo zmogljivostjo 6500 ton letne predelave. Glede na projektno dokumentacijo izvedeni projekt bi v napravi smeli imeti na dan požara skladiščenih največ 650 ton nevarnih snovi. Predelali pa ste na leto, izhajajoč iz vaših okoljskih poročil, tudi 25.000 ton in več, na dan požara pa ste imeli v napravi skladiščenih okoli 14.500 ton nevarnih snovi. Zaradi nedovoljenih prevelikih zalog so bili lovilni bazeni premajhni in nevarne strupene tekočine so skupaj s požarnimi vodami iz naprave stekle v naravno okolje in potok Tojnica.

Gospod direktor, v vašem pismu Dnevniku 11. januarja 2018 ste mi očitali, da so moje trditve o požaru v Kemisu neresnične, zavajajoče in polne konstruktov. Pa so res? Lahko vam še naprej naštevam vaše pomanjkljivosti. Recimo, inšpektor za okolje vam je z odločbo z dne 30. maja 2017 začasno prepovedal obratovanje naprave tudi zato, ker vaš načrt za zaščito in reševanje ne vključuje vseh elementov, kot je določeno, in sicer izobraževanje zaposlenih, niste zagotovili hrambe dokumentacije, da bi bila dosegljiva v času požara in po njem, itd.

Vsi ti razlogi in še več govorijo v prid temu, da Kemis dejansko ne sme več obratovati na Vrhniki.

Alenka Dimic, Domžale