V prihodnjih tednih bodo vlagatelji zelo pozorni na objave poslovnih rezultatov za zadnje četrtletje preteklega leta. Glede na nadpovprečna vrednotenja, ko so vlagatelji za eno delnico povprečnega ameriškega borznega podjetja pripravljeni odšteti skoraj 24 letnih dobičkov (merjeno glede na rezultate v zadnjih štirih četrtletjih), je to povsem razumljivo. Sezona objav se je sicer šele dobro začela, saj je svoje rezultate doslej objavilo manj kot 10 odstotkov zavezancev za poročanje, največ iz finančnega sektorja. Kot je že običaj, je velika večina podjetij postregla z boljšimi rezultati od pričakovanj analitikov, še najbolj podjetja iz sektorjev energije in materialov.

Zaradi visokih vrednotenj bosta za ohranitev nadpovprečne privlačnosti delniškega naložbenega portelja vse bolj pomembna dinamika in obseg rasti prihodnjih dobičkov na delnico podjetij. Pričakovanja ostajajo visoka in so se v zadnjem mesecu še povečala. Pričakovana rast dobičkov ameriških podjetij v preteklem četrtletju sicer znaša 10,5 odstotka, rast pa je pričakovana prav v vseh sektorjih. Zaradi visoke rasti cen nafte v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 najbolj pri energetskih družbah, kjer stopnja rasti znaša kar 130 odstotkov. Ocene so še na začetku četrtletja napovedovale rast v višini 80 odstotkov.

Na rast optimizma je v zadnjih tednih vplivalo tudi sprejetje davčnih sprememb v ZDA. Po podatkih Factseta, ki zbira in objavlja pričakovanja analitikov za ZDA, so od 20. decembra, ko je kongres potrdil zakonodajo, povečali napovedi glede agregatnega dobička na delnico za leto 2018 za 2,2 odstotka. Glede na primerljiv časovni okvir je takšno povečanje največje od leta 1996, odkar podjetje zbira podatke. Koliko in v katerem segmentu je k temu prispevala davčna reforma, sicer težko ovrednotimo, največje pozitivne revizije pa beleži finančni sektor (+8,3 odstotka), sledita energetika (+4,2 odstotka) in industrija (+3,2 odstotka).