»Podjetja bodo morala dati več poudarka blagovni znamki delodajalca, poudarjati svoje vrednote, zadržati obstoječe ter pritegniti nove sodelavce. Razvijati se morajo kot družinam prijazna podjetja, vlagati v prijetno okolje in skrbeti, da se zaposleni zares lahko poistovetijo s cilji podjetja.«

Po Smrekarjevem mnenju podjetja agencije v vse večji meri razumejo kot partnerje v kadrovskem procesu, saj podjetja z njihovo pomočjo uporabljajo vse natančnejše postopke selekcije kadrov in v proces vključujejo ocenjevalne centre, psihološke teste in testiranja sposobnosti. Opaža pa, da podjetja v vse večji meri prek agencij iščejo zaposlene za krajše sodelovanje, denimo za nadomeščanje zaposlenih med dopusti in bolniško odsotnostjo, da ne pride do zastojev v proizvodnji.

Izziv za kadrovske agencije pa ostaja, kako vse informacije, ki so na spletu o kandidatih, pretvoriti v naročniku razumljivo obliko. »Podjetja se zavedajo, kakšno je stanje na trgu dela, in želijo od nas, da še bolj preverimo strokovno usposobljenost, motivacijo in ujemanje z njihovo organizacijsko kulturo. Tukaj bi lahko rešitve ponudila tehnologija veriženja blokov,« razmišlja Smrekar.