Prvi stavek z malo razmisleka pove, da država prodaja (premoženje državljanov) sama sebi. Iz enega državnega žepa naj bi prestavila 3,8 milijona evrov v drugega in ohranila premoženje. Še bolj bizarno izpade izjava Banke Slovenije, da bodo ta nakup izvedli »iz lastnih sredstev«; kot da lastna sredstva Banke Slovenije niso državna sredstva.

Lastnica Banke Slovenije je država, tj. Republika Slovenija. Vlada s to potezo pravzaprav ne bo nič izgubila niti dala, izplen bo le izselitev nebodijihtreba društev, ki v teh prostorih (na Cankarjevi 1) delujejo neprekinjeno od leta 1951. Vsakomur hitro postane jasno, da gre v omenjeni operaciji le za prozorno vladno zvijačo, da izrine omenjena društva iz prostorov, ki si jih je zaželela Banka Slovenije. Mimogrede, v »kupčiji« niso razvidni stroški obnove omenjenih prostorov po »bančnih« standardih v marmorju in blišču, in to najverjetneje tudi »iz lastnih sredstev«. Doslej pa vlada ni pokazala minimalne volje, da bi prostore vsaj občasno prebelila.

Ob vsem, kar je cenjena novinarka napisala, se odpirajo vprašanja, povezana z vlogo Banke Slovenije, njeno avtonomijo in odgovornostjo do lastnika, tj. Republike Slovenije in državljanov Slovenije, ki so posredno lastniki te državne institucije in njenih »lastnih sredstev«. Banka Slovenije preprosto ne more in ne sme biti država v državi.

Jadranka Vouk Železnik

podpredsednica Liberalne demokracije Slovenije