Potem ko so poslanci v komisiji za nadzor javnih financ izrazili resne dvome o sodelovanju Madžarske pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom ter pozvali vlado, naj pripravi finančno konstrukcijo projekta brez Madžarske, so v vladi včeraj sklenili, da to ni mogoče. Drugega tira brez Madžarske ni mogoče zgraditi, so jasni. To je pred dnevi za naš časopis razkril tudi svetovalec direktorja v projektnem podjetju 2TDK Metod Dragonja. Projektno podjetje je namreč prav zaradi Madžarske, s pomočjo katere je zaprlo finančno konstrukcijo megaprojekta, pridobilo tudi znatna evropska sredstva.

Tako kot Dragonja so tudi v vladi poudarili, da je bil projekt Drugi tir prav zaradi sodelovanja Madžarske na razpisih za evropska sredstva visoko vrednoten, saj evropska komisija bolje ocenjuje projekte, ki so čezmejno pomembni. Če se torej Slovenija odpove madžarskemu vložku, izgubi tudi (najmanj) 109 milijonov evropskih sredstev, pridobljenih na tem razpisu. »Izključitev dodatnega vira financiranja bi pomenila odstopanje od pogojev razpisa,« pravijo v vladi.

Dodajajo, da bi dodaten denar iz proračuna, ki bi nadomestil madžarskih 200 milijonov evrov, v prihodnjih letih nesporno predstavljal znatno javnofinančno breme. Slovenija v proračunih za leti 2018 in 2019 ali v projekcijah prihodnjih proračunov nima načrtovanih dodatnih sredstev za ta projekt. »Ob napovedani umiritvi gospodarske rasti po letu 2017 niti ne gre pričakovati višjih prihodkov v proračun ali računati na prihranke ob vseh sedanjih zahtevah po dodatnih sredstvih,« so zapisali v vladi.

Spomnimo, da so predstavniki vlade še v času referenduma zagotavljali, da imajo pripravljen rezervni načrt, če bodo madžarske zahteve v zameno za finančni vložek nesprejemljive in bi se torej morala Slovenija njihovemu vložku odpovedati. To je še danes zapisano tudi na spletni strani 2TDK. Dragonja je prav tako še ob koncu septembra zatrjeval, da »ima vlada načrt B«. »Ta je, da se manjkajočih 200 milijonov evrov zagotovi iz državnega proračuna.« A kot kaže, so vladni predstavniki med tekmo spremenili pravila igre; vlada je namreč že julija, ko je družba 2TDK oddala vlogo za pridobitev evropskih sredstev, vedela, da projekta brez Madžarske ne more izvesti, saj bi s tem odstopala od razpisnih pogojev, h katerim se je zavezala ob oddaji vloge.

Poslanska skupina Levica je že zahtevala razkritje teh prijav na evropske razpise in tudi razpisnih pogojev. Hkrati so zahtevali še, da vlada razkrije vsebino zdaj tajnih pogajanj z Madžarsko. Pogoji sodelovanja med državama bodo namreč natančno opredeljeni v nastajajočem se bilateralnem sporazumu med Slovenijo in Madžarsko, a njegova vsebina še ni javna, niti državni sekretar Jure Leben niti minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pa o pogajanjih nočeta govoriti. V Levici so prepričani, da se bodo z razkritjem naštetih dokumentov razkrili že opredeljena »delitev dobička med Slovenijo in Madžarsko, vpliv Madžarske na upravljanje 2TDK in vezani posli v Kopru«.