V službi bolniške prehrane in dietoterapije pri UKC Ljubljana z vso skrbnostjo pripravljajo pacientom varno in kakovostno hrano. To potrjuje tudi certifikat kakovosti proizvodnje varne hrane – ISO 22000, pri čemer je UKC Ljubljana prva bolnišnica v Sloveniji, ki ga je prejela. Zadovoljstvo z bolnišnično prehrano so peto leto zapored preverjali tudi pri pacientih in rezultati so za službo bolniške prehrane in dietoterapije pri UKC Ljubljana ugodni.

Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu z bolnišnično prehrano za leto 2017 kaže na povečanje zadovoljstva, seznanjenosti pacientov in zanimanja za posvet z dietetikom. V anketi, ki je potekala dva tedna, je sodelovalo 626 hospitaliziranih pacientov, povprečna starost anketiranih je bila 60,6 leta. Dvaindevetdeset odstotkov anketiranih je vedelo, kakšno vrsto hrane imajo in kakšen je jedilnik, ter bilo dobro seznanjenih z dieto za svoje zdravstveno stanje. Za individualno prehransko svetovanje se je odločilo 14 odstotkov bolnikov, večina pa je bila seznanjena z možnostjo, da jih dietetik obišče ob bolniški postelji. Za zaposlene v kuhinji UKC Ljubljana je presenetljiv podatek, da je imelo kar 81 odstotkov anketiranih dober ali odličen apetit in da je le štiri odstotke anketiranih navajalo slab apetit. V 15 odstotkih želja pacientov niso upoštevali, ker niso ustrezale načelom zdrave prehrane, saj so pacienti želeli ocvrto, mastno ali sladko hrano. Jedilnik je v UKC Ljubljana sestavljen tako, da se ponovi na pet tednov, k hrani, ki jo pacienti dobijo, pa lahko sami dodajo čokolado, piškote, rogljičke…, torej jedila, ki jih zaradi načel zdrave prehrane na jedilniku za paciente ni.

Zahtevna pridobitev certifikata

Kot je povedala vodja službe bolniške prehrane in dietoterapije Mojca Blatnik, so visoko raven in kakovost bolniške prehrane prepoznali tudi presojevalci ter jim podelili certifikat kakovosti proizvodnje varne hrane – ISO 22000.

Glavni namen tega certifikata je zagotoviti sistem, ki zagotavlja varnost živil ter jedil v vsej verigi od vil do vilic in izloči vse šibke točke na tej poti. Standard pokriva vse faze dela, od prevzema surovin, skladiščenja, priprave in distribucije hrane do oddelkov kot tudi nadzor nad strojno opremo, uporabo čistil, embalažnih materialov, torej vseh materialov in predmetov, ki prihajajo v stik z živili. Z izpolnjevanjem zahtev, ki jih določa ISO 22000 za sistem vodenja varnih živil, in s prejetim certifikatom v službi bolniške prehrane in dietoterapije dokazujejo svojo sposobnost obvladovanja tveganj ter tako zagotavljajo varnost končnih izdelkov – hrane za bolnike.

Mojca Blatnik pravi: »Od drznega koraka, ko smo začeli razmišljati o certificiranju, in vse do pridobljenega certifikata je bilo vloženega veliko dela. Z odlično uigrano ekipo smo prepoznavali vsa tveganja, ki vstopajo v naše procese, in jih s predvidenimi preventivnimi ukrepi odstranili oziroma zmanjšali na sprejemljivo raven. Poleg ožje delovne ekipe moramo pohvaliti vse zaposlene v službi bolniške prehrane in dietoterapije, ki so dokazali, da je njihovo zavedanje o kakovosti in varnem ravnanju z živili ter jedili na visoki ravni, da upoštevajo vsa navodila, saj je le tako lahko hrana varna in pripravljena v skladu z vsemi veljavnimi strokovnimi zahtevami.« Pridobitev certifikata dokazuje, da znajo pripravljati varno hrano vse od prevzema živil do oblikovanja diet in dostave obrokov do bolnikov. Presojevalka je v intenzivni dvodnevni presoji z ekipo UKC Ljubljana pregledala vse procese in tveganja, ki se lahko pojavijo med delom, in vsak korak preverjala pri zaposlenih, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi pri UKC Ljubljana. lo