Kaže, da se načrtovana pripojitev Zdravstvenega doma za študente na Aškerčevi cesti k Zdravstvenemu domu Ljubljana ne bo zgodila. Na ministrstvu za zdravje namreč pravijo, da bodo dogovor o povezovanju sklenili samo s soglasjem vseh sodelujočih, kot je znano, pa v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani in v zdravstvenemu domu pripojitvi močno nasprotujejo. Poleg tega je težko pričakovati, da si bo vlada pred volitvami nakopala jezo več tisoč študentov.

Vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma za študente Mateja Ana Grulja je vesela, da so na ministrstvu popustili. »Sploh ker jim v vsem tem času ni uspelo predstaviti strokovnih argumentov, zakaj bi bila takšna pripojitev nujna,« pravi Gruljeva. Sedaj bi se moralo po njenem mnenju ministrstvo vnovič lotiti spreminjanja zakona o zdravstveni dejavnosti, ki v poleti popravljeni različici ne govori več o posebnem zdravstvenem domu za študente, temveč zgolj o tem, da lahko (kateri koli) zdravstveni dom izvaja zdravstveno varstvo za študente. »Tudi ta novela zakona sicer še vedno omogoča, da se zdravstveno varstvo izvaja v naši ustanovi, vendar bi bilo za njeno samostojnost najbolje, če bi to spet izrecno zapisali v zakon,« opozarja sogovornica.

Nad razpletom dogodkov so zadovoljni tudi v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, kjer so v nekaj dneh zbrali kar 12.000 podpisov proti pripojitvi Zdravstvenega doma za študente. Predsednik Klemen Peran pravi, da pričakujejo, da bo dom ostal samostojen in da so kakršne koli ideje o drugačni ureditvi stvar preteklosti. »Na tej točki so se študentje zedinili in dali jasno vedeti, da pripojitve ne podpirajo. Pričakovali smo tudi podporo Univerze v Ljubljani, vendar je v tem primeru žal ni bilo,« je še dejal Peran, ki napoveduje, da bodo nadaljnji pritiski usmerjeni v spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi zavarovala samostojnost Zdravstvenega doma za študente.