Vprašanje, zastavljeno pred petindvajsetimi leti, pa ostaja še kar naprej aktualno.

Milan Maver, Ljubljana