Poravnalni narok, s katerim se je na ljubljanskem okrožnem sodišču začel pravdni postopek glede zahtevane odškodnine zaradi porušenega objekta na počivališču Povodje na gorenjski avtocesti, ni bil uspešen. V tem postopku podjetnika Marko Bogataj in Janez Tičar, slednjega na sodišče danes ni bilo, od Republike Slovenije in Darsa zahtevata plačilo odškodnine v višini 393.588 evrov. Vendar pa sodnica Dušana Bajc danes ni bila zadovoljna z vsebino tožbe, zato je tožnikoma dovolila, da v 15 dneh s pooblaščencem dopolnita svoje navedbe in dokazne predloge, saj kasnejših sodišče ne bo upoštevalo. Prav toliko časa pa imata potem na voljo tudi toženi stranki, da pripravita odgovor na tožbo.

Tožnika: Država in Dars sta kršila razpis in pogodbo

Podjetnika Tičar in Bogataj sta gostinsko dejavnost v objektu, ki je bil zgrajen na črno na počivališču Povodje na zemljišču v lasti države in v upravljanju Darsa, začela opravljati leta 1985, pojasnjuje Marko Bogataj. »Odškodnino zahtevava zato, ker pristojni niso izpolnjevali razpisnih in pogodbenih obveznosti.« Razpisna dokumentacija, na podlagi katere sta tudi podpisala pogodbo z Darsom, je po njegovih besedah omenjala graditev spremljajočih objektov ob avtocesti, ki naj bi bili gostinski ter odprti vsak dan od 6. do 22. ure. »Enako je zapisano v pogodbi. A če želiš objekt zgraditi, potrebuješ služnostno pravico ali vpis v zemljiško knjigo,« opozarja Bogataj. Ne enega ne drugega pa pri pristojnih za zgrajeni objekt, v katerem sta izvajala gostinsko dejavnost po pogodbi, nista mogla dobiti. Prav zato nista izpolnjevala pogojev za gradbeno dovoljenje oziroma legalizacijo objekta. Takšno stanje, ki si ga nista nakopala sama, pa je inšpektorju »dvignilo kapo«, pravi Bogataj, zato je odredil rušenje objekta. Višina odškodnine po njegovih besedah zajema del vrednosti objekta, ki naj bi ga, kot zatrjuje, geodetska uprava ocenila na 540.000 evrov.

Rušenje objekta na Povodju, ki ga je gradbeni inšpektor zapečatil že leta 2009, je v spremstvu policije potekalo oktobra 2013. Pristojna inšpekcija pa je samostojnemu podjetniku Janezu Tičarju, najemniku, že leta 2001 izdala odločbo za rušenje črne gradnje na počivališču Povodje. Štiri leta kasneje sta bili izdani še odločbi za rušenje črnih gradenj na počivališču Lipce na gorenjski avtocesti, saj so bili vsi objekti zgrajeni nelegalno. Na Lipcah so gostišče podrli oktobra 2011. Kasneje se je nekaj časa gostinska dejavnost izvajala na tam parkiranem in preurejenem avtobusu, čeprav Dars Tičarju ni podaljšal najemne pogodbe.

Ustrezno zastavljeno pravno vprašanje

»Glede na to, da so bili vsi naši poskusi za dogovorno reševanje problematike z bivšim najemnikom neuspešni in da sam ni želel in ne želi odstraniti nelegalno postavljenih objektov, s čimer Darsu povzroča gospodarsko škodo, smo se odločili za zadnjo možnost, in sicer zadeve urejamo po sodni poti,« so takrat pojasnili na Darsu. Dodali so, da imajo na drugih lokacijah počivališč dobre izkušnje in urejene odnose z najemniki. »Samo na treh od štirih lokacij, ki jih je imel v najemu Tičar, smo soočeni z nezakonitim stanjem, s črnimi gradnjami in kršenjem pogodbenih določil,« so poudarili.

Pravda na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo, kot je napovedala sodnica, nadaljevala marca. »Ali bi bilo mogoče dobiti gradbeno dovoljenje oziroma legalizirati črno gradnjo, ni relevantno vprašanje. Vprašanje je, ali bi bila tožena stranka to dolžna storiti v svojo škodo in v korist tožeče stranke,« je še poudarila danes.