Kot piše v sporočilu za javnost, so jezikoslovci z inštituta Frana Ramovša v projektni dokumentaciji podrobno razložili, kako in s kakšnimi akcijami bi dosegli, da bi portal Fran res postal stalnica na namizju vseh računalnikov v Sloveniji, poleg tega pa so se zavezali, da bodo portal v roku dveh let obogatili z dvema jezikovnima priročnikoma - Sinonimnim slovarjem slovenskega jezika v digitalni obliki in vezljivostnim slovarjem.

Ministrstvo za kulturo pa je po njihovih navedbah v zavrnitvi projekta promocije portala Fran med drugim zapisalo, da gre za »kakovostno vlogo z nekoliko premalo poudarjenim načinom sprejemanja povratnih informacij s strani uporabnikov«. Idejni oče portala Fran, ki deluje od leta 2014, je Kozma Ahačič, ki ga je časopis Delo v začetku januarja razglasil za Delovo osebnost leta 2017. Na njem je mogoče kadarkoli brezplačno preveriti, kako se kaj piše, reče, sklanja in kaj pomeni v sodobni slovenščini, pa tudi v narečjih, zgodovini in z etimološkega vidika. Portal je do sredine januarja 2018 zabeležil že več kot 27 milijonov poizvedb, na dan pa se na njem pomudi okoli 40.000 uporabnikov.

Ministrstvo za kulturo brez razumevanje

Snovalci portala so 3. decembra lani napovedali, da bo odtlej na ta veseli dan kulture vsako leto na voljo nova, posodobljena in obogatena različica portala. »A če ministrstvo za kulturo ne bo pokazalo vsaj malo razumevanja in bo zavračalo še razpise na projektno (so)financiranje, se resno zastavlja vprašanje, kako. Ne da se znebiti vtisa, da gre tu še za enega tistih absurdov, kjer država tišči glavo v pesek, namesto da bi z denarnimi sredstvi priskočila na pomoč pri vzdrževanju, promoviranju in posodabljanju portala, ki je bil že tako in tako postavljen brez njene neposredne pomoči,« še piše v sporočilu za javnost.

Na inštitutu se zavedajo, da bodo po odločitvi ministrstva prisiljeni iskati drug vir financiranja, obenem pa opozarjajo, »da se potem ne gre čuditi, da se inštitut kljub odličnemu delu spopada s stalnimi finančnimi težavami«.

Na ministrstvu za kulturo so v odzivu med drugim razgrnili sredstva, namenjena za delovanje inštituta, zaradi katerih ocenjujejo, da bo Fran lahko živel in se razvijal dalje. »Inštitut za svoje delo in za slovenski jezik dragocene izdelke, kot je razbrati iz poročil, prejema sredstva različnih nosilcev jezikovne politike, zlasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS) in svoje ustanoviteljice SAZU. V zadnjih nekaj letih je bil inštitut zelo uspešen tudi na razpisih ministrstva za kulturo,« so zapisali na ministrstvu.

Po mnenju ministrstva padec na razpisu ne bo vplival na kakovost Frana

Od leta 2015 inštitut prejema 2000 evrov letno za štiriletni projekt Dopolnitev, pregled in objava Korpusa besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Pridobili so 19.000 evrov za raziskavo Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov - dodatnih 20.000 je prispevala ARRS. ZRC SAZU je lani pridobil 880.000 evrov kohezijskih sredstev za nekajletni projekt Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, so navedli na ministrstvu.

»Fran je portal, ki ga je posvojilo in ga redno uporablja veliko uporabnic in uporabnikov, že vrsto let namreč zelo dobro opravlja svoje poslanstvo in ga bo tudi v prihodnje. Obžalujemo, da zaradi omejenih sredstev vseh projektov, ki so se uvrstili nad prag kakovosti, ne bomo mogli podpreti, toda prepričani smo, da neuvrstitev na seznam podprtih projektov konkretnega razpisa ne bo odločilno vplivala na dostopnost in kakovost Frana,« so zapisali na ministrstvu.

In še: »Vlada v celoti, ne le ministrstvo za kulturo, delo sodelavk in sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša zelo ceni in tudi konkretno podpira. To je dokazala maja 2017, ko je SAZU, ustanoviteljici ZRC SAZU, kjer deluje Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, poleg rednih sredstev namenila dodatnih 500.000 evrov, in sicer ravno za program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, v okviru katerega Inštitut izdeluje in promovira temeljne jezikovne vire za slovenski jezik.«

Odgovor Inštituta za slovenski jezik: Ministrstvo očitno ne ve, kaj je bilo na področju slovenskega jezika že narejenega

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša pa so v odgovoru na odziv ministrstva zapisali: »Odgovor ministrstva za kulturo si je mogoče razlagati samo takole: Če delaš več stvari, ki so pomembne in odmevne, si po takem načinu razmišljanja manj zaslužiš uspeh na projektnem razpisu. Način financiranja je žal tak, da se bo naš inštitut naslednje leto spet bojeval s finančnimi težavami. Naša dela so dolgoročna, financiranje pa je vsako leto podobno loteriji.«

»Sredstva, ki jih omenja ministrstvo, so bila namenjena celotnemu ZRC SAZU, del jih je dobil naš inštitut za tekoče delo priprave nekaterih slovarjev, ne pa za prenovo in promocijo portala Fran. Še zlasti pa je zaskrbljujoče, da ministrstvo očitno ne ve, kaj je bilo na področju slovenskega jezika že narejenega, recimo Sinonimni slovar slovenskega jezika, za katerega so letos vnovič namenili denar. In da pri tem največ izgubijo uporabnice in uporabniki slovenskega jezika - v katerih službi smo,« so dodali.