Ali je denar pomembna komponenta pri preživljanju prostega časa? Mnogi bi rekli, da denar ne vpliva na to. Morda zato, ker smo naučeni, da ni pomembno, koliko denarja imaš. Vseeno pa nižji socialni status pri mladih povzroči občutke prikrajšanosti. Najstniki iz dobro preskrbljenih družin po navadi obiskujejo številne obšolske dejavnosti, medtem ko si mladi iz socialno bolj ogroženih družin poiščejo delo, da zaslužijo in na tak način prispevajo v družinski proračun. A koliko časa jim potem še ostane? Verjetno bi se tudi oni raje družili s prijatelji na odbojki ali nogometu, ali se morda naučili igrati klavir. Ker se ne morejo kar vpisati v razne klube, ki bi starše lahko stali polovico mesečne plače, se znajdejo in razvijajo svoj talent sami. Koristi jim internet in youtube, ki je poln »tutorialov« oziroma nasvetov, kako nekaj narediti.

Denar pri kakovostnem preživljanju prostega časa ne bi smel biti ovira. Prosti čas je za mlade pogosto izvor samospoštovanja. V tem času osebnostno rastemo, poglablja se zavest in ustvarjalna moč. Zato naj starejši, da bi lažje razumeli mlajše, vstopijo v njihov prosti čas, saj je to prostor, v katerem so to, kar so.