Razvite države zelo drugače delujejo, če jih primerjamo z manj razvitimi, in te razlike se opazijo na vseh področjih, tudi pri prostem času mladih. Slovenija je sicer država razvitega sveta, vseeno pa jo je težko primerjati z Dansko, že samo po tehnološkem napredku. Po mojem mnenju imajo mladi na Danskem več prostega časa in več hobijev, ker je tudi standard oziroma osebni dohodek staršev višji. Zdi se mi tudi, da hobiji niso tako progresivni, radikalni, in da si mladi ne prizadevajo toliko, da bi dokazovali svoje znanje družbi. Morda to ni tako dobro, vendar pa se mlade s tem napeljuje k intelektualnemu in osebnostnemu napredku. Veliko mladih, še posebno fantov, porabi na Danskem veliko časa za videoigrice in podobne aktivnosti, recimo on-line poker, tudi lukrativno, torej v težnji za dobičkom. Tehnološko pa so opremljeni tako, da tudi lahko dosegajo najboljše rezultate.

Mladi na Danskem veliko časa porabijo tudi za šport, saj so kot narod ozaveščeni in zelo naravnani k zdravemu načinu življenja. Kar zadeva kulturo, pa recimo veliko časa porabijo za gledanje filmov in serij. Veliko ljudi se ukvarja tudi z glasbo. Vse te aktivnosti mlade zelo dobro spodbujajo, nasploh me preseneča, kako so te dejavnosti implementirane v družbo. Mladi zaradi tega delujejo veseli in sproščeni. Tukaj ne gre toliko za inteligenco in superiornost preživljanja prostega časa, gre za to, da se prosti čas dejansko izkoristi.

Sicer pa poglavitno razliko med mladimi v Sloveniji in na Danskem vidim v tem, da v Sloveniji porabljajo prosti čas za stvari, ki se jim zdijo produktivne. Imajo hobije, ki so naravnani na teme in področja, ki bodo nekoč lahko postale službe, ki jih bodo pripeljale k bolj specifičnemu znanju. Večja je tudi želja po spremembi, napredku, mladi v Sloveniji se zdijo bolj progresivni. Ni rečeno, da bo Slovenija zaradi tega nekoč boljša država, kajti napredek lahko prinaša tudi polarizacija mnenj, kot je značilno za Dansko. Nedvomno pa je življenjski standard pomemben dejavnik pri doživljanju in rabi našega prostega časa.