Stanovanjski sklad Republike Slovenije je že v prvem poskusu našel najemnike za vsa stanovanja v štirih blokih ob Ježkovi ulici. Na javni razpis za najem stanovanj je sklad dobil kar 222 prijav, kar je še enkrat več, kot je bilo razpoložljivih stanovanj. Najemniki se bodo po besedah direktorja sklada Črtomirja Remca v stanovanja lahko začeli seliti že prihodnji mesec.

»Sto dve stanovanji sta bili razgrabljeni, kar kaže, da je potreba po najemniških stanovanjih po razumni ceni še kako velika,« je ocenil Remec, ki mu je žal, da so z najemniškimi stanovanji v Ljubljani lahko ustregli le slabi polovici prosilcev. Najemniki bodo za stanovanja v Zelenem gaju skladu plačevali stroškovno najemnino. Ta po direktorjevih besedah znaša 6,5 evra na kvadratni meter. Investicija v štiri stanovanjske bloke ob Ježkovi ulici je sklad stala 14 milijonov evrov. Uporabno dovoljenje zanje je sklad pridobil lanskega decembra, s tem pa je bila tudi uradno končana 13 let trajajoča gradnja soseske Zeleni gaj.

Poleti začetek gradnje soseske Novo Brdo

Remec je dodal, da se bodo zaradi takšnega odziva prosilcev še toliko bolj zavzeto lotili gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo nasproti Zelenega gaja. Gradnja naj bi se začela še letos poleti, saj že pripravljajo projektno dokumentacijo in pridobivajo gradbeno dovoljenje, je dejal Remec. Po zaključku gradnje bo v soseski Novo Brdo skoraj 500 stanovanj republiškega sklada, namenjenih za oddajo v najem. Tudi za ta stanovanja bo sklad zaračunaval stroškovno najemnino. Petindvajset stanovanj bo oskrbovanih in namenjenih starejšim prebivalcem. Poleg stanovanj republiškega sklada bo v soseski Novo Brdo 175 neprofitnih najemnih stanovanj zgradil še Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

Republiški sklad v Ljubljani pripravlja tudi projekt Skupnosti za mlade Gerbičeva. Tam je načrtovana gradnja 110 stanovanj, ki bodo namenjena mladim od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Projekt je trenutno v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradnja pa bi se po najboljšem scenariju lahko začela še pred koncem tega leta.

2000 novih stanovanj do leta 2020

Remec je ob tem dodal, da načrtuje republiški sklad gradnjo novih stanovanj tudi v drugih občinah. V Mariboru je predvidena gradnja soseske Pod Pekrsko gorco, kjer je načrtovanih 350 stanovanj, od tega bo okoli 30 stanovanj oskrbovanih. Sklad načrtuje, da bi tudi to sosesko začel graditi konec tega leta.

V Kranju sklad stavi na sosesko Ob Savi, kjer bo zraslo do 200 stanovanj. Trenutno je v pripravi občinski podrobni prostorski načrt za območje soseske, in če bo potrjen do konca tega leta, bi prihodnje leto sklad že lahko začel graditi. Vrednost investicije je ocenjena na 25 milijonov evrov. Poleg gradnje večjih stanovanjskih sosesk bo sklad v prihodnjih letih namenil še 15 milijonov evrov za nakupe stanovanj, stanovanjskih stavb ali zemljišč, ki so primerna za večstanovanjsko gradnjo, na območju mestnih občin.

Sklad bo v prihodnjih letih 30 milijonov evrov namenil tudi za sofinanciranje pridobivanja javnih najemnih stanovanj. Sredstva bo sklad razdelil z razpisom, na katerega so že prejeli 11 vlog občin oziroma občinskih skladov. S tem denarjem bo sklad podprl gradnjo do 500 stanovanj. Še 15 milijonov evrov pa sklad namenja za zagotavljanje stanovanj za starejše. S to vsoto bi pomagali pridobiti 250 stanovanj, namenjenih bivanju in oskrbi starejših v domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših.

Republiški sklad, ki je te dni z nekaj zamude praznoval 25-letnico delovanja, bo z vsemi navedenimi projekti sledil cilju, da do leta 2020 zagotovi 2000 novih stanovanj po vsej Sloveniji.