Z zadevo se ukvarja tudi Računsko sodišče RS, ki je po besedah predsednika Tomaža Vesela s predrevizijsko poizvedbo zahtevalo določeno dokumentacijo, iz katere bi bili razvidni način sklenitve in razdrtja pogodbe ter finančni tok.

Ravnanje notarja v tej zadevi pa na pobudo ministrstva za pravosodje preverja Notarska zbornica Slovenije. Med drugim preverja notarski zapis posojilne pogodbe in sporazum o zavarovanju posojila, ki ju je naredil notar Jože Sikošek. Kot so za STA danes povedali na zbornici, zadevo še proučujejo. Postopek je stekel tudi na policiji, ki preverja morebitne razloge za sum, da je bilo v konkretnem primeru storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Predsednik SDS Janez Janša je sicer po tistem, ko je postalo znano, da bi bila lahko posojilna pogodba sporna, saj zakon po interpretaciji računskega sodišča posojilo s strani fizične osebe politični stranki omejuje na 15.800 evrov, dejal, da je za zakonitost posojilne pogodbe odgovoren notar.

V Notarski zbornici Slovenije so pretekli teden za STA pojasnili, da mora notar v skladu z 42. členom zakona o notariatu pred sestavo notarske listine strankam na razumljiv način opisati vsebino, pravne posledice nameravanega pravnega posla ali izjave volje ter jih izrecno opozoriti na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega posla ali izjave volje.

Sikoška do sedaj obravnavali dvakrat

V primeru, da bi se izkazale kakršne koli nezakonitosti, notar odgovarja v skladu z disciplinsko odgovornostjo, ki je opredeljena v zakonu o notariatu, so navedli. Na notarski zbornici so za STA danes povedali, da so Sikoška do zdaj obravnavali dvakrat. V prvi disciplinski zadevi je bila ugotovljena hujša kršitev, ker je posloval v zadevah, v katerih notar nima zakonskih pooblastil, za kar mu je bilo izrečenih 15.000 evrov kazni. V drugi zadevi pa je bilo ugotovljenih več lažjih disciplinskih kršitev, ki pa niso imele škodljivih posledic za stranke. Izrečena mu je bila denarna kazen v višini 5000 evrov.

Zbornica je sicer od leta 2007 izvedla 35 disciplinskih postopkov zoper notarje. V 16 primerih jim je izrekla pisni opomin, v petih primerih pa določila denarno kazen. Skrajni ukrep za notarja je lahko sicer začasen ali trajen odvzem notarske licence, so še navedli.