Na novomeški občini so zapisali, da se je občinska uprava zaradi pereče prostorske stiske po posvetovanju z vodstvom vrtca in s starši ter ob pisnih zagotovilih izvajalca, nadzornikov in drugih pristojnih o ustreznosti notranjih prostorov vrtca, odločila, da omogočijo uporabo novih prostorov, v prihodnjih tednih pa si bodo prizadevali za čimprejšnje končanje zunanjih površin, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vrtec je namreč končan, dela pa potekajo le še na zunanjih površinah, ki jih otroci pozimi ne bodo uporabljali. Dodali so, da je izdaja uporabnega dovoljenja povezana z gradbenim dovoljenjem, ki se nanaša na objekt skupaj z njegovo zunanjščino.

Vrtec še ni vpisan v razvid vrtcev

Na hkratne očitke nekaterih, da vrtca Videk še niso vpisali v razvid vrtcev, in da naj bi novomeški občini zmanjkalo denarja za plačilo izvajalcu, so odgovorili, da so prošnjo za vpis že poslali ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter da so sredstva za omenjeno naložbo zagotovljena. Izvajalcu pa »plačujemo upravičen del stroškov«, so še zapisali.

Po podatkih novomeške občine bo novi bršljinski vrtec občino brez davka stal nekaj več kot 870.000 evrov, zgradili pa so ga v leseni montažni tehniki. V vrtcu je šest igralnic, štiri za prvo starostno in dve za drugo obdobje, razdelilna kuhinja, dva prostora za dodatne dejavnosti, osrednji prostor, namenjen športnim dejavnostim in prostor za vodstvo vrtca.