Kot so pojasnili na zdravstvenem ministrstvu, doslej iz regije niso prejeli informacij o sklenjenih posameznih pogodbah o sofinanciranju urgentnega centra, ki bi jih morala vsaka občina v skladu s konzorcijsko pogodbo z bolnišnico skleniti že do konca leta 2017. Teh pogodb še ni, čeprav je po njihovih podatkih 17 ob 19 občin že sprejelo proračun za letos. »Pogodbe o sofinanciranju med občinami in Splošno bolnišnico Ptuj so namreč eden izmed predpogojev za potrditev novelacije investicijskega programa za urgentni center,« so še dodali na ministrstvu za zdravje.

Na ptujsko občino padel največji delež

Med tistimi, ki so omenjena sredstva že zagotovili v proračunu, je tudi Mestna občina Ptuj, na katero je z dobrimi 82.000 evri padel tudi največji delež. Kot so pojasnili na občini, v skladu z zaprosilom ministrstva zdaj zbirajo tudi podatke ostalih občin o tem, ali imajo v svojih proračunih predviden omenjeni denar. Ob tem so še dodali, da je v sodelovanju z bolnišnico v pripravi tudi osnutek posamezne pogodbe o sofinanciranju izgradnje urgentnega centra, v dogovoru z direktorjem bolnišnice Andrejem Levaničem pa, da bodo naredili vse, da občine, ki imajo sredstva v proračunih za leto 2018, pogodbe podpišejo še ta mesec.

Levanič je sicer za STA povedal, da do predvidenega roka pogodb niso mogli podpisati, saj vse občine še niso sprejele proračunov, je pa prav tako potrdil, da podpisovanje načrtujejo do konca januarja. So pa medtem prejeli občinske sklepe vseh 19 občin o tem, da bodo z lastnim deležem podprle gradnjo urgence, kar so posredovali ministrstvu. »Gre za goli formalizem, še posebej v luči, ko govorimo o državni investiciji v državno infrastrukturo. V našem primeru gre le za pogojne dobronamerne obveznosti lokalne skupnosti, ki nikakor niso zakonsko pogojene in je potrebno zaupati kredibilnosti in integriteti občin,« je dejal prvi mož bolnišnice in dodal, da sedanje stanje ob vseh zagotovilih ne bi smelo ovirati nujno potrebnih naslednjih korakov.

Sprejemljive alternative za 120.000 prebivalcev Spodnjega Podravja ni

Čeprav so pristojnim poslali številne dopise, doslej po njegovih besedah niso dobili nobenega pisnega odgovora o manjkajočih neizpolnjenih pogojih za potrditev novelacije projekta, ob tem pa meni, da kalvarija okrog gradnje njihove urgence presega vse meje tolerance lokalnega prebivalstva, zaposlenih v bolnišnici in njenega vodstva skupaj s svetom zavoda. Tudi zato so večkrat opozorili, da sprejemljive alternative za 120.000 prebivalcev Spodnjega Podravja ni.

Kot je znano, je investicija v ptujski urgentni center ocenjena na 3,4 milijona evrov, pri čemer mora bolnišnica zagotoviti dobrih 800.000 evrov. To ji je uspelo s pomočjo donacij, saj so v akciji zbrali 331.000 evrov, nekaj bodo zagotovili sami, občine pa bodo skupaj prispevale 300.000 evrov. Med občinami bo največji delež pokrila ptujska, glede na število prebivalcev ji sledi Ormož s skoraj 44.000 evri, ki so prav tako že predvideni v proračunu, po več kot 10.000 evrov pa bodo dodale tudi občine Kidričevo, Videm, Majšperk, Markovci, Hajdina, Gorišnica in Dornava.