Skupna ocenjena vrednost investicij v novo kolesarsko infrastrukturo ali nadgradnjo obstoječe v Ljubljani je nekaj manj kot 8,1 milijona evrov, od tega je Mestna občina Ljubljana za sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prijavila skoraj 5,3 milijona evrov, preostalo bo zagotovila občina. V okviru omenjenih 5,3 milijona evrov je nekaj nad 4,2 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa je državna soudeležba.

S temi sredstvi je v prestolnici predvidena ureditev kolesarske mreže na območju Dunajske ceste, ki je ena od glavnih ljubljanskih vpadnic, kolesarski promet po njej pa v zadnjih letih močno narašča. Z izjemo njenega nedavno obnovljenega dela in območja okoli Gospodarskega razstavišča je obstoječa kolesarska infrastruktura na tej vpadnici precej načeta, med območjem pri Ruskem carju in Črnučami pa posebne steze niti ni. Ocenjena vrednost posegov je nekaj nad 2,9 milijona evrov.

Ureditev tudi na Vodnikovi in Drenikovi cesti

Poleg tega je načrtovana tudi ureditev kolesarske infrastrukture na Vodnikovi cesti (nekaj več kot 1,2 milijona evrov), ki je povezava med središčem in območjem Kosez ter Dravelj, Drenikovi cesti (skoraj 985.000 evrov), kjer posebne kolesarske steze na precejšnjem delu ni, celostna ureditev Poljanske ceste (nekaj nad 1,7 milijona evrov), kjer v ožjem mestnem središču prav tako ni poskrbljeno za kolesarje, ter na Njegoševi cesti na prometno obremenjenem območju ljubljanskega kliničnega centra (dobrih 1,2 milijona evrov).

Na ljubljanski občini so za STA na vprašanje o podrobnosti načrtovanih posegov pojasnili, da se projektna dokumentacija še pripravlja, zato podrobnejših informacij za zdaj še ne morejo posredovati. So pa zagotovili, da bodo upoštevali vse pogoje razpisa, projekti pa bodo vsekakor prinesli bolj varne in udobne površine za kolesarje. Namen izbranih projektov za trajnostno mobilnost v mestnih občinah v okviru mehanizma CTN je sicer spodbujanje dnevne mobilnosti s kolesom v mestih z ureditvijo varne, udobne in privlačne kolesarske infrastrukture.

Zaključena je prva faza postopka

S potrditvijo seznama izbranih projektov v okviru združenja mestnih občin se je zaključila prva faza postopka izbora, v naslednji pa bodo mestne občine svoje vloge dopolnile pri pristojnem ministrstvu za infrastrukturo, ki bo neposredno potrjevalo posamezne projekte. Skupaj se je iz mestnih občin na seznam uvrstilo 16 projektov razvoja kolesarske infrastrukture v skupni vrednosti 35,6 milijona evrov. Od tega bo 19,5 milijona evrov sofinanciranja iz mehanizma CTN.