Prav te so se tokrat znašle v središču pozornosti. V zadnjem tednu so se namreč v vidnejših finančnih novicah pojavile odmevne naslovnice na temo konca več kot 30-letnega bikovskega trenda na trgu ameriških državnih obveznic. Od leta 1981 donosnost do dospetja 10-letne ameriške državne obveznice namreč trendno upada in se je v tem obdobju znižala z začetnih 16 odstotkov na današnjih 2,5 odstotka. Če zgodbe ne ponazorim v slengu, pa lahko ugotovimo, da so se tečaji teh obveznic v povprečju zvišali za približno 5 odstotkov na leto, če merimo le obdobje od leta 1999 naprej, odkar se izračunavajo bolj priznani indeksi tovrstnih obveznic.

Konec tako markantnega trenda si seveda zasluži dobršno mero pozornosti in ta teden jo je zbudil pri nekdanjem in trenutnem »kralju« obveznic. Bill Gross je bil v prejšnjem desetletju alfa in omega upravljalcev obveznic, saj je uspešno upravljal največji obvezniški sklad na svetu. Po nekaj slabših letih so mu pokazali vrata, njegova avra nepremagljivosti pa je prešla na naslednike. Med njimi se je z nekaj odličnimi potezami izkazal Jeff Gundlach, ki velja za trenutnega mnenjskega voditelja s področja obveznic. Konec bikovskega trenda je prvi naznanil Gross, medtem ko je Gundlach ocenil, da je za tako oceno še prezgodaj. Dogajanje v prihodnjih mesecih bo pomembno odmeril tudi mož iz prvega odstavka in tako pomembno določil, ali se bodo dogodki odvili v Grossovo ali Gundlachovo smer.