SDS je namreč pred novim letom najela 450.000 evrov posojila pri Đuđićevi iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH.

Slovenska zakonodaja sicer določa, da lahko politična stranka pridobi posojilo od fizične osebe največ v višini desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno. Po Janševem mnenju se je sicer izkazalo, da so interpretacije te zakonske omejitve različne. Kot je javno pojasnil, so sami znesek razbili na tri dele v treh letih ravno zato, da ne bi presegli zakonske omejitve.

Vrnitev posojila ne vpliva na postopke pri organih pregona

Računsko sodišče bo kljub vrnitvi posojila sprožilo predrevizijski postopek. Z vrnjenim posojilom se namreč stranka ob morebitni ugotovitvi prekrška ne izogne kazni, morda pa bi ji lahko sodišče zaradi tega dodelilo milejšo globo. Ta znaša od 4200 do 21.000 evrov za stranko in od 450 do 900 evrov za odgovorno osebo, v tem primeru predsednika stranke Janeza Janšo. Da bo zadevo preverila, vztraja tudi policija. Pravosodno ministrstvo je medtem pozvalo notarsko zbornico, naj se opredeli do ravnanja notarja Jožeta Sikoška, ki je pripravil notarski zapis posojilne pogodbe SDS z Đuđićevo.