Skupni ladijski pretovor v 2017 se je povečal zlasti na račun kontejnerjev, tekočih tovorov ter sipkih in razsutih tovorov, zmanjšal pa se je pretovor generalnih tovorov in avtomobilov, kažejo podatki, ki jih je danes na straneh Ljubljanske borze objavila Luka Koper.

Pretovor kontejnerjev je glede na leto prej poskočil za osem odstotkov na 911.528 kontejnerskih enot, pretovor avtomobilov pa se je rahlo zmanjšal na skupno 741.253 vozil.

Luka Koper je takšne rezultate dosegla kljub negotovosti, ki je zadnje mesece vladala po zaostritvi odnosov med nadzornim svetom in zdaj že nekdanjo upravo Dragomirja Matića, ki so ji nadzorniki pred koncem leta celo omejili pooblastila, na koncu pa imenovali novo upravo, ki jo vodi Dimitrij Zadel.