Poleg dviga vrednosti svetovnih delniških indeksov so lani vrednost pridobile tudi mnoge pomembnejše surovine. Cena nafte brent je v dolarjih pridobila več kot 17 odstotkov. Zlato, ki ima skozi celotno zgodovino negativen korelacijski koeficient z gibanjem vrednosti delniških papirjev, se je v dolarjih gibalo v isti smeri z delniškimi trgi in pridobilo 13,51 odstotka, preračunano v evre pa v obratni smeri, saj je izgubilo 0,74 odstotka.

Zgodba močnega evra se nadaljuje tudi v začetku leta 2018 na podlagi nadaljevanja dobre ekonomske rasti v Evropi in obetavnih podatkov glede nemške proizvodnje v zadnjih dveh mesecih. Prejšnji torek objavljen podatek za nemški proizvodni PMI indeks za december v višini 63,3 točke je bil boljši od novembrskega, ki je znašal 62,5 točke, in je nad povprečjem celotnega leta 2017, ki znaša 59,4 točke. Visoka raven nemške proizvodnje je omogočila ponovni preboj razmerja EUR/USD nad mejo 1,20, kar se je nazadnje zgodilo septembra, ko se je ustavilo pri 1,209. Tečaj se je sicer na začetku decembra 2017 gibal na ravni okoli 1,16, v času pisanja pa je znašal 1,195.

Obeti na začetku novega leta ostajajo podobni, kot so bili ob koncu starega. Nadaljevanje bolj ali manj sinhrone rasti se pričakuje tudi za leto 2018. Pričakovati je nadaljevanje gospodarsko močne Nemčije in nadaljevanje ekonomske rasti v Evropi. Glede finančnih trgov v ZDA lahko pričakujemo pozitiven vpliv deregulacije, davčne reforme in pričakovane visoke infrastrukturne potrošnje v ZDA. Obenem pa ameriška centralna banka krči svojo bilanco in bo najverjetneje nadaljevala z dvigovanjem obrestne mere, medtem ko bo evropska centralna banka morala nadaljevati malo bolj ekspanzijsko monetarno politiko, dokler se inflacija v območju evra ne približa ravni dveh odstotkov. Zaradi zaostajanja Evrope v tem ciklu v primerjavi z ZDA in za izogib valutnemu tveganju nekateri analitiki menijo, da bi bilo za investitorje iz Evrope v tem letu investiranje na domače trge v nekoliko večjem deležu morda modro.