Dogajali so se posamezni vžigi, ki se ob ravnanju z nevarnimi snovmi oziroma pri pripravi odpadkov (kot je recimo mletje) lahko zgodijo. To so obvladljive situacije, na katere so zaposleni v Kemisu popolnoma pripravljeni in usposobljeni za hitro in učinkovito posredovanje. Prav tako ne drži trditev, da v Kemisu ni bilo avtomatskih gasilnikov. Bili so povsod tam, kjer je to zahteval požarni načrt, in zaposleni so bili usposobljeni za ravnanje z njimi. Prav tako je Kemis imel organizirano požarno stražo v skladu z zakonodajo in tehnološkimi postopki, torej je trditev, da Kemis ni imel organizirane požarne straže, neresnična. Prav tako je neresnična trditev, da odgovorni iz Kemisa nismo zagotovili zamašitve kanalizacijskih jaškov s čepi. Čep smo vstavili v kanalizacijo takoj po požaru in požarne vode niso stekle v Tojnico zaradi tega, ker nismo zamašili kanalizacije, temveč so stekle v potok prek roba cestišča, ker je bila kanalizacija začepljena. Prav tako ne drži, da bi moral v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem Kemis hraniti podatke o vrstah in količinah odpadkov zunaj objekta. V okoljevarstvenem dovoljenju je zapisano, da mora Kemis redno shranjevati tako imenovane »back up« podatke, kar smo imeli urejeno v požarno varni serverski sobi, ki pa žal ni zdržala zaradi visokih temperatur ob požaru. Vendar smo vseeno kmalu po požaru rekonstruirali tako vrsto kot količine odpadkov, ki so zgoreli v požaru.

Alenka Dimic iz svojih konstruktov skleni, da se je v Kemisu dogajala cela vrsta malomarnosti. Od požara naprej imamo v Kemisu celo vrsto inšpekcij od kriminalističnih do okoljskih, ki niso ugotovile nobenega kršenje zakonodaje oziroma malomarnega vedenja Kemisa pred požarom in po njem. Alenka Dimic trdi, da je območje Kemisa v Naturi 2000, kar seveda ne drži, kar lahko ugotovi vsakdo, ki si ogleda zemljevid območij Nature 2000 v Sloveniji.

Emil Nanut, direktor Kemisa

***

Res je, kot ugotavlja Alenka Dimic iz Domžal, da se direktor Kemisa obnaša, kot da se v tej tovarni ni nič zgodilo, in če bo šlo tako naprej, bo verjetno Kemis res začel obratovati s polno močjo. Vsak okoljevarstvenik, kemik, da ne naštevam, ve, da samovžiga brez krivde ni. V primeru požara v Kemisu pa imam občutek, da preiskavo o domnevnih vzrokih malomarnosti samovžiga preiskuje kar direktor Kemisa sam. Res je, da posledice požara niso tako hude, kot bi lahko bile. Vendar gre zasluga za to vrhniškim gasilcem, ki so po mojem mnenju skorajda naivno hrabro, da zavarujejo Vrhniko, nastavili svoja življenja, da so preprečili katastrofo. Seveda bodo ti kmalu prešli v pozabo.

Dimičeva se v prispevku dotakne tudi sklepa vrhniškega občinskega sveta, da mora Kemis z Vrhnike. In tu se meni postavlja bistveno vprašanje, kaj ta sklep pomeni.

Občinsko samoupravo sestavljajo župan, občinski svet in nadzorni odbor. Po domače rečeno naj bi bila to občinska vlada. Pa ima ta občinska vlada v sestavi svet, župan, nadzorni odbor krajevno in stvarno suverenost, da s sklepom vzame Kemisu pravico bivanja na Vrhniki in odredi izgon iz Vrhnike? Zagotovo pa lahko določi višino komunalnega prispevka občanom in še kaj drugega.

Vid Drašček, Vrhnika