Primer Snage Ljubljana prikaže prav ta nesmisel, ko na eni strani z zeleno prestolnico in zero waste opozarja nase, po drugi strani pa zaradi nedodelanih tehnoloških odločitev producira energent, ki je sicer boljše kakovosti od azijskega premoga, za katerega je treba plačevati vsako leto višjo ceno emisijskih kuponov (letos kar 3,9 milijona evrov). Prav tako je treba odšteti več milijonov evrov za izvoz gorljive frakcije v tujino, po drugi strani pa ima toplarna resne finančne težave.

Zaradi dejstva, da bodo vse stroške na koncu morali plačati občani, se sproža vprašanje, kdo bo odgovarjal za tako veliko napako, ki je bila storjena. Napaka zaradi zavajanja javnosti in očitno lastnih interesov in apetitov, ki so jih imeli »ekologi«, ostaja sedaj na bremenih Snage in MOL. Nedopustno je, da bodo te stroške plačevali nič krivi občani, medtem ko se »ekologi« že pripravljajo na velike medijske in finančne podvige. Odločen »ne« sežigu odpadkov, v katerem so »ekologi« napovedali odločen boj proti sežiganju odpadkov, poteka prav v času, ko so se na MOP sprejemale odločitve o cikličnem gospodarstvu. Zaradi pomanjkanja strokovnega znanja so bila takšna zavajanja o nameravani gradnji obratov v Sloveniji škodljiva dejanja, za katera morajo osebe, ki namenoma zavajajo javnost, tudi kazensko odgovarjati.

V razvitem svetu je že dolgo jasno, da se tudi pri nas gospodarstvo bori za surovine v odpadkih in zato je recikliranje zanimivo prav za vse frakcije, saj gre za surovine, ki se uspešno tržijo. Na področju ravnanja z odpadki smo v zadnjem času priča vse večjim zahtevam za pravilno ravnanje s surovinami, katerih cilj je snovna in energijska izraba z minimiziranjem vplivov na okolje. Zakonodaja postavlja pred nas nove zahteve glede lastnosti ostankov odpadkov, ki se lahko odložijo na odlagališče. Imamo resne težave, saj v naši državi nimamo dovolj infrastrukturnih objektov, ki bi omogočali predelavo odpadkov za doseganje zahtev odlaganja. Mnoge razvite države so sprejele hierarhijo gospodarjenja z odpadki z namenom, da vodijo njihovo politiko na področju gospodarjenja z odpadki. S proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov (RDF, SRF) se posledično tudi zmanjšajo emisije z odlagališč zaradi manjših količin odloženih odpadkov.

Pričakujemo, da bo alternativno gorivo iz odpadkov postalo tudi v Sloveniji pomemben faktor pri dopolnjevanju strategije ravnanja z odpadki.

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG)