Policisti so ugotovili, da je učitelj vožnje pri opravljanju gospodarske dejavnosti v letih 2016 in 2017 od kandidatov za voznike zase zahteval in sprejemal gotovinske nagrade.

V zameno za nagrado je kandidatom nezakonito in v nasprotju s predpisi, ki urejajo področje pravil in pogojev za usposabljanje kandidatov za voznike, uredil vpis v šolo vožnje, neupravičeno pridobil evidenčni karton vožnje, s ponarejanjem poslovne dokumentacije uredil, da kandidatom ni bilo treba biti prisoten na obveznem teoretičnem programu usposabljanja, in uredil, da jim ni bilo treba v celoti izvesti predpisanega praktičnega dela usposabljanja.

Celjski kriminalisti so na pristojno državno tožilstvo podali 15 kazenskih ovadb s področja korupcije in druge gospodarske kriminalitete. Ovadbe so podali zoper deset fizičnih in eno pravno osebo.