Novi pomurski vodovod, ki so ga zgradili z izdatno pomočjo evropskega denarja, je po končani glavni fazi poln napak. Po tem, ko so v B-sistemu, v katerega sodi tudi mestna občina Murska Sobota, ugotovili, da enotne cene omrežnin nikakor ni mogoče doseči, in se je v sistemu A, v katerega sodi denimo občina Lendava, pojavila nevarnost legionele, saj so se zaradi slabe izolacije enega od vodohranov temperature vode v njem poleti dvignile čez 25 stopinj Celzija, je počilo tudi v sistemu C.

Na ponedeljkovi izredni seji občinskega sveta je namreč ljutomerska županja Olga Karba neuspešno predlagala svetnikom, naj Ljutomer izstopi iz sporazuma, ki so ga v skrbi za pravično razdelitev skupnih stroškov podpisale občine na desnem bregu Mure. Včeraj je preglasovana županja »v duhu ponedeljkove razprave na izredni seji« o nepravilnostih obvestila tudi računsko sodišče.

Karbova nasprotuje enotni ceni vode in trdi, da je elaborat za leto 2018, ki jo utemeljuje in ga je pripravilo javno podjetje Prlekija, podprlo pa ga je sedem občinskih svetov občin v sistemu C, v nasprotju z določili uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Karbova se hkrati zavzema za delitev sistema C, v katerem je zdaj sedem občin, na dva ali celo več delov.

Direktor podjetja Prlekija Davorin Kurbus pa nasprotno opozarja, da je bil predlog o delitvi C-sistema na dva sistema aktualen leta 2015, a so bile vse občine, tudi ljutomerska, takrat proti delitvi. »Podpisnice sporazuma imajo danes skupni solastniški sistem, v katerem je treba zagotavljati amortizacijo in skupaj pokrivati celotne stroške storitev, tak je bil tudi dogovor. Tudi na ministrstvu za okolje in prostor nasprotujejo delitvi,« pravi Kurbus in opozarja, da je bila za sistem C »medobčinsko dogovorjena enotna cenovna politika, ki pomeni enotne cene omrežnine in vodarine«.

Kako se izračuna solidarnost

Občina Ljutomer od podjetja Prlekija zdaj zahteva, da pripravi nov elaborat, iz katerega bo poleg oddvojenega stroška občine z novim vodovodom razviden tudi znesek solidarnosti, ki jo po besedah Karbove občina Ljutomer »izraža« ostalim občinam. »Povejte mi, kako naj izračunam solidarnost, pa vam jo izračunamo,« se je na ponedeljkovi izredni seji občinskega sveta spraševal Kurbus, ki je za to, da naj bi bil elaborat, po katerem so njegovi sodelavci izračunali enotno ceno vode v sistemu C, v nasprotju z omenjeno uredbo, slišal prvič.

Če ljutomerska občina do prihodnjega ponedeljka ne bo privolila v enotno ceno vode, bodo ostale občine proti njej sprožile tožbe, skladno z (za zdaj še) veljavnim sporazumom, ki so ga podpisale, pa bo moral Ljutomer poravnati tudi morebiti nastale stroške.

Murskosoboški župan Aleksander Jevšek, ki se s podobnimi težavami srečuje v sistemu B, razume težnje ljutomerske županje in pravi, da za razliko od vodarine pri omrežnini ne more biti enotno postavljenih cen. Na občini Ljutomer so prepričani, da zaradi njihove težnje po neenotnih cenah tudi ni nobene nevarnosti po vračanju kohezijskih sredstev, župani preostalih sedmih občin iz sistema C pa so se po naših informacijah že dogovorili za termin pri okoljski ministrici Ireni Majcen.