»Ne morem verjeti. V vsega 10 minutah je padlo vseh sedem katalp. Šele zdaj se je videlo, da so bila vsa drevesa zdrava,« je zjutraj zgroženo ugotavljala Romana Ercegovič, ena od 4500 tistih, ki so se v zadnjih tednih podpisali pod peticijo proti nameravanemu poseku dreves. Hkrati je pozvala meščane, naj v znak spoštovanja do dreves prižgejo sveče na panjih, ki so ostali od posekanih dreves, in na ta način še enkrat opozorijo mestno oblast, da takega odnosa do narave in ljudi ne tolerirajo.

Najprej ureditev, nato ponovna ozelenitev

Kdaj bodo drevesa padla, je bilo dejansko le vprašanje časa, saj so mestni svetniki decembra, sicer s tesno večino, potrdili proračun za letošnje leto, s tem pa tudi projekt prenove mestne tržnice, in to kljub nasprotovanju okoli 4500 meščanov, ki so s peticijo seznanili vsakega svetnika posebej, zbrane podpise pa tik pred sejo predali tudi županu Milanu Senčarju. Ob tem so na občini zgolj ponovili, da želijo z ureditvijo mestne tržnice pridobiti urejen, večnamenski in dinamičen javni prostor. Tako kot to počnejo po vsem svetu.

»Rešitve, ki smo jih dobili, so predvidele odstranitev sedmih katalp, saj drugače nova ureditev ne bi bila funkcionalna. Ob tem je predvidena zasaditev 14 novih dreves. V ospredju torej ni odstranitev dreves za vselej, temveč najprej ureditev prostora, zatem pa ponovna pozelenitev, kar počnemo pri vseh projektih,« so pojasnili na ptujski občini, kjer so zaradi dvoma dela javnosti naročili tudi strokovno mnenje o stanju katalp.

Izdelal ga je Matjaž Mastnak, eden od strokovnjakov za dendrologijo v Arboretumu Volčji Potok, ki je poudaril, da so bila drevesa v preteklosti neprimerno vzdrževana in obžagana, od tod pa izvirajo tudi določene poškodbe, ter sklenil, da je prav zaradi poškodb katalpe smotrno odstraniti in jih nadomestiti z drugimi drevesi ali pa jih preventivno ograditi, da ne bi veje padale na ljudi, saj je varnost na prvem mestu.

Ogorčenje na družabnih omrežjih

Pobudnik za zbiranje podpisov pod peticijo, znani ptujski kulturni delavec in režiser Samo M. Strelec je ob bliskoviti akciji sečnje dreves, ki so jo opravili delavci Gozdarske zadruge iz Ormoža po naročilu občine, ostal povsem brez besed. Zato pa je bila toliko bolj živahna komunikacija na družabnih omrežjih, kjer so mnogi izražali razočaranje nad potezami mestne oblasti. Župan Senčar je ponovil, da je projekt obnove mestne tržnice nastajal dobri dve leti, za razvoj mestnega jedra in ureditev infrastrukture pa so na razpisu pridobili dobre štiri milijone evrov nepovratnih evropskih sredstev in še, da verjame, da bo preurejena tržnica postala ne samo središče kulturnega dogajanja, pač pa bodo občani na njej imeli na voljo pestro ponudbo domačih izdelkov in pridelkov.