V natečaj Starejšim prijazno podjetje – z leti še vedno zavzeti, ki ga razpisujeta Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ter Dnevnik, se je prijavilo tudi podjetje Danfoss Trata, ki ima 458 redno zaposlenih sodelavcev, od tega 135 sodelavcev starejših od 45 let. Ker gre za tako imenovano sendvič generacijo, ki se srečuje predvsem s časovnim izzivom pri skrbi za ožje družinske člane, svoje otroke in svoje starše, jim pomagajo predvsem z ukrepi za lažje usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja. »Med drugim jim omogočamo fleksibilen delovnik, usklajevanje izmen, imajo prost delovni dan na prvi šolski dan prvošolca, svoje ožje družinske člane lahko spremljajo pri obisku specialista med službenim časom,« našteva Aina Vovko, ki skrbi za kadre v podjetju.

»Vzpostavitev sistema, ki bi deloval enako motivacijsko za vse zaposlene, je izziv. Starejši zaposleni na primer potrebujejo drugačno motivacijo kot mlajši, sodelavci v proizvodnji drugačno kot sodelavci v režiji. Gledati moramo na vsakega posameznika posebej, saj smo si različni. Prav vsem zaposlenim ponujamo različne finančne in nefinančne ugodnosti in ukrepe ter možnosti osebnega razvoja, med katerimi lahko izbirajo: dodatna izobraževanja, vključitev v različne programe, na primer IEDC – Case Challenge in partnerstvo za spremembe, sodelovanje na konferencah pa tudi fleksibilne urnike in napredovanja,« našteva Vovkova.

V Danfossu imajo v okviru programa aktivnega življenjskega sloga svoje športno društvo in vsakodnevno telovadbo ob 12. uri. Prav posebej se posvečajo programu vzajemnega mentorstva – vzajemni izmenjavi znanj in izkušenj med sodelavci na različnih delovnih mestih. Močno pa si prizadevajo tudi za spodbujanje inovativnosti. Pri projektu 24Idea imajo zaposleni priložnost, da predstavijo svoje ideje in del svojega delovnega časa posvetijo njihovemu razvoju. Man on the Moon (Človek na Luni) pa je natečaj, pri katerem na ravni korporacije ekipe predstavijo inovativne ideje za nove izdelke in jih nato razvijajo v enem od zagonskih okolij.

V podjetju sicer vsaka tri leta na trg dajo do pet novih izdelkov. Kot razvojno podjetje, ki je bilo nedavno prepoznano za eno najprivlačnejših za iskalce zaposlitve po raziskavi Competa in Starkoma, so zanimivi tudi za tuje strokovnjake in vsako leto jih pri njih dela okoli 20. »Pri zaposlovanju tujcev, ki prihajajo iz EU, je zelo preprosto. Preprostejše postopke si želimo tudi pri zaposlovanju sodelavcev iz Rusije, ki je sicer eden naših največjih trgov,« poudarja Vovkova.