Kaj je problem tega pisanja?

1. Najprej splošna ugotovitev. Takšno pisanje v državah EU ni mogoče, saj se točno ve, kaj so naloge dimnikarjev in njihovih zbornic in kaj je pristojnost države na tem področju. V teh državah je splošni red, pri nas pa kaos.

2. Simon Dovrtel je predsednik sekcije dimnikarjev pri OZS (podobna sekcija obstaja tudi pri GZS). Je torej predstavnik ceha, ki ima povsod po Evropi nalogo, da skrbi za red na področju dimnikarstva. Pri predsedniku Dovrtelu je v navadi, da se je v preteklem monopolnem sistemu vedno zanašal na državo, ki je skrbela, da so dimnikarji imeli delo, dobre cene in državno prisilo zoper »neposlušne« lastnike MKN. Danes se jim po teh časih rahlo kolca. Dimnikarji so na trgu, zato je odgovornost »dimnikarskih sekcij za kvaliteto opravljenih storitev samo na njihovih plečih«.

3. V nadaljevanju Dovrtel piše: »Ali še kdo verjame, da to niso resna in alarmantna opozorila in da gre za užaljenost? Ali ministrstvo želi tako kot v preteklosti diskreditirati nekatera dimnikarska podjetja? Ali se bo zdaj dimnikarje, ki po združenju opozarjajo na anomalije, spet skušalo utišati?«

Predsednik Dovrtel v preteklosti, ko je veljal monopolni koncesijski sistem, ni imel podobnih težav, saj je bil »edini monopolist« v dimnikarskih območjih, ki mu jih je podelila država. Danes je postavljen na trg, število izvajalcev se je skoraj podvojilo in ni nujno, da so vsi »novi« slabši od prejšnjih. Kaj pa če so »novi« celo boljši?

4. Dovrtel je predsednik sekcije dimnikarjev, torej neučinkovite organizacije, ki izhaja iz nekega bivšega sistema. Je torej predstavnik dimnikarjev in nima konkretnih pooblastil. Če bi bili dimnikarji v Sloveniji organizirani podobno, kot so dimnikarji v Evropi, bi bil morda predsednik dimnikarske zbornice in bi imel velika pooblastila. Torej na področju uveljavljanja reda med dimnikarji, ne pa da čaka na ukrepanje države.

5. V strokovni študiji Strokovne podlage za določitev oskrbovalnih standardov dimnikarske službe, ki jo je izdelala Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, piše točno to, kar Dovrtel navaja kot nesprejemljivo. Odpraviti je treba podvajanje storitev na področju dimnikarstva. Serviserji, montažerji, inštalaterji in drugi strokovni delavci so enakopravni, če ne celo nekoliko sposobnejši za opravljanje določenih del v primerjavi z dimnikarji. Dimnikarji se bodo morali posvetiti le svojemu izvornemu poklicu, to je čiščenju in vzdrževanju MKN. Te storitve niso preveč priljubljene, so pa edine, ki zagotavljajo varnost državljanom RS.

Ivan Tomše

VCP Dimnik – enota Posavje, Brežice