Cerkljanska mladina je sredi decembra izvedela, da se morajo izseliti iz prostorov Mladinskega centra C.M.A.K. Stavbo, kjer so se zbirali in ustvarjali zadnjih enajst let, jim je prek občine Cerkno oddajal Hotel Cerkno. A ta ima že dve leti v rokah odločbo za rušenje stavbe, njena veljavnost pa poteče marca letos. Hotel je z občino prekinil najemno pogodbo, mladi bi se morali iz stavbe izseliti do konca februarja.

»Preselitev v tako kratkem času enostavno ni mogoča! Program imamo zastavljen in ga moramo izpeljati ter upravičiti pridobljena sredstva na razpisih. Trajni nadomestni prostori niso zagotovljeni, izselitev na cesto pa bi za lokalno skupnost pomenila izgubo mladinskega centra, ki deluje že dvajset let. Z njim bi skupnost izgubila bogato ponudbo kulturnih, mladinskih, socialnih, izobraževalnih, informacijskih in medgeneracijskih programov,« je bil jasen predsednik mladinskega centra Matic Rijavec.

Ne gre za anonimno združenje mladih – mladinski center C.M.A.K. spada med prve organizacije v Sloveniji, ki jim je Urad Republike Slovenije za mladino podelil status mladinskega centra, v slovenskem prostoru ga uvrščamo med najpomembnejša samonikla prizorišča mladinskega polja, pridobil je tudi status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. V zadnjih petih letih je omogočil najmanj štiri zaposlitve. Mladi zdaj upajo na podporo lokalne skupnosti. Občinske svetnike so pozvali, naj se čim prej sestanejo na izredni občinski seji.

Deset let na začasnem bivanju, župan presenečen

Bolj kot proti Hotelu Cerkno namreč mladi prst usmerjajo proti županu Juriju Kavčiču, saj da jim ni zagotovil drugih prostorov, čeravno je vedel, da v teh ne bodo več mogli dolgo ostati. »Že pred desetimi leti, ko so nas izselili iz prvotnih prostorov, se je vedelo, da so tudi ti le začasni. Občina si je zadala nalogo, da bo med letoma 2015 in 2018 iskala primerne trajne prostore za mladino, a jim jih še ni uspelo najti. Sami smo se ta čas ukvarjali s programom in prostorov nismo iskali, pa tudi sicer menimo, da je to naloga občine, saj smo vendarle društvo v javnem interesu,« je dodal Rijavec.

Hotel: Batagelj ni kriv

Župan Kavčič meni drugače, pričakoval je, da se bodo mladi aktivneje sami lotili iskanja novih prostorov. Čeprav pozna dovoljenje za rušenje, ga je prekinitev najemne pogodbe presenetila. »Trenutno alternativnih prostorov za mladino nimamo. Nekako upamo na dogovor s Hotelom Cerkno, da bi dovoljenje za rušenje podaljšali za leto ali dve in nam s tem dali še nekaj časa, da poiščemo primerne prostore. V prihodnjih dneh se bom z vodstvom hotela poskušal dogovoriti za sestanek, tudi z gospodom Marjanom Batageljem, če bo pristal na pogovor,« je dejal župan, ki so mu mladi zmotili predvolilno leto.

Direktorica Hotela Cerkno Manuela Božič Badalič je pojasnila, da imajo že od oktobra 2015 pravnomočno odločbo o rušenju objekta. »Je v zelo slabem stanju, poleg tega stoji na zemljišču, ki edino omogoča dostop do dveh vrtin za termalno vodo,« je pojasnila odločitev o rušenju. »Časa za iskanje druge rešitve je bilo dovolj, tako občino kot mlade smo s priporočenim pismom o naši nameri obvestili že pred dvema letoma. Nadaljnje reševanje problema pa je na strani občine in ne hotela,« je dodala direktorica. Prav tako zanika, da bi bila prekinitev najemne pogodbe povezana s prihodom novega lastnika – postojnskega podjetnika Marjana Batagelja. »Daleč od tega! Načrti o rušenju so iz časa pred Batageljevim prihodom, dopis občini in mladim je star dve leti,« je dejala Božič-Badaličeva. Dodala je, da je Batagelja s tem seznanila.