Prvo povojno hidroelektrarno smo v Sloveniji zgradili davnega leta 1952 v Mostah pri Žirovnici z domačim znanjem in domačimi izvajalci. Po tem času je bilo zgrajenih še nekaj objektov in izvedenih rekonstrukcij tovrstnih objektov. Sedaj, ko se zaključuje gradnja spodnjesavske verige energetskih objektov, smo državljani preprosto pričakovali nadaljevanje gradnje na srednji Savi. Z gradnjo novih energetskih objektov bi povečali družbeni produkt, v času gradnje bi zaposlili novih tisoč delavcev letno, da ne omenjamo vseh dodatno zaposlenih v proizvodnji potrebne strojne opreme; na vsak milijon evrov investicije v HE se pridobi od 13 do 15 delovnih mest, direktno in posredno. Vsako delovno mesto, ki ustvari recimo 30.000 evrov dodane vrednosti, pa je vredno nekaj čez milijon. K temu sodi še izraba domačega energetskega vira brez vplivanja na klimatske spremembe, kar nesporno utrjuje ratificirani podnebni sporazum. Ta gradnja vpliva tudi na cestno in železniško infrastrukturo in ne more niti ne sme obremeniti energetske investicije še z reševanjem železniške in cestne infrastrukture. Ureditev razmejitve med posameznimi segmenti investicij pa je zagotovo delo naše vlade.

V tem trenutku imamo naslednjo situacijo: potencialni koncesionar (HSE) je po javno dostopnih evidencah (Ajpes) investicijsko nesposoben, obveznosti države do povečanja rabe trajnih virov energije zaradi zmanjševanja vplivanja na podnebne spremembe kažejo negativne rezultate, delovni potencial pa čaka na razplet teh dogodkov.

Zato v tem položaju predlagamo Vladi RS, da prenese koncesijo za gradnjo srednjesavske verige na drugo slovensko usposobljeno podjetje in prične z razpisom obveznic z državnim jamstvom za izvedbo investicije. V medijih lahko beremo, da imajo Slovenci na hranilnih vlogah 17 milijard evrov, in večina jih je verjetno dovolj nacionalno ponosnih, da bi kupili takšne obveznice, saj bi na tak način pomagali k izrabi domačega vodnega potenciala, z domačim znanjem in domačo izvedbo. Delo z obveznicami pa zaupajmo SID banki, to je državna banka, ki je kot nalašč za tako delo; komercialnim bankam, ki so naprodaj, tega zaslužka ne privoščimo.

Izgradnja tovrstnih energetskih objektov istočasno zagotavlja večjo varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo in nam omogoča nekaj korakov naprej v energetsko neodvisnost Slovenije.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS)