V okviru projekta so najprej razpisali natečaj za primere dobrih praks na temo vključevanja priseljencev, na katerega se je v sodelovanju z vrtcem Zarja prijavila Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. V knjižnici so uredili medkulturno knjižnično zbirko, v vrtcu pa premično knjižno zbirko in skupaj izvedli več različnih dogodkov, ki so promovirali zbirki, spoznavanje različnih kultur, izmenjavo dobrih praks, posvetovanje o vključevanju priseljencev v izobraževanje. Izvajajo tudi tečaje slovenščine za tujce. Izvajanje projekta sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj prek Interregovega programa za območje Alp in nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev. Pri snovanju projekta so se zavedali, da se številne podeželske občine in regije v Alpah soočajo z velikimi demografskimi izzivi, saj se tamkajšnje prebivalstvo stara, mnogi pa se iz teh okolij izseljujejo. Za zgled pa so jim bili številni kraji, kjer hkrati nastajajo izvirni novi modeli socialnega vključevanja novih priseljencev v lokalno skupnost in na trg dela. Priseljenci so lahko mlade družine, sezonski delavci v turističnem ali kmetijskem sektorju ali pa ljudje, ki zaradi vojnih razmer bežijo iz matične države in iščejo novo domovino zase in za svojo družino.