Ameriška banka Citi je na primer konec novembra pripravila analizo s podnaslovom Bear Market Checklist, kjer z analizo 18 faktorjev ugotavlja, ali smo že na koncu poti. Marca 2000 je 17,5 indikatorja kazalo na previdnost. V naslednjih 24 mesecih je ameriški borzni indeks izgubil 45 odstotkov vrednosti. Podobno svarilo na podlagi modela je banka identificirala oktobra 2007, ko je skupni indikator kazal 13 opozorilnih znakov. V prihodnjem letu in pol je S&P 500 izgubil 57 odstotkov. Trenutna vrednost modela je tri, kar pomeni nizko tveganje za konec rasti. Seveda se pri takih modelih lahko vprašamo, kako močno so analitiki »kopali po podatkih«, da so prišli do ustreznih indikatorjev, ki jih banka lahko danes marketinško uporabi. Kljub določeni skepsi pa velja pogledati vhodne podatke modela in upoštevati morebitna prihodnja svarila pri investiranju sredstev.

Za namen članka bi bila podrobna analiza tega in primerljivih modelov preveč obsežna, zato bom izpostavil nekatere zanimivejše indikatorje. Razmerje med višino dolga in EBITDA ameriških podjetij (brez finančnih podjetij) znaša 1,6-kratnik in je nad nivojem iz leta 2007. Olajševalna okoliščina je, da je strošek servisiranja tega dolga zaradi nizkih obrestnih mer (trenutno) obvladljiv. To je tudi edini indikator, ki je pri svarilu upoštevan v celoti (preostali štirje so samo polovično, kar da skupno oceno 3). Naslednja dva zanimiva indikatorja se nanašata na vrednotenje globalnih trgov. Kazalnik P/E za zadnja 4 četrtletja znaša 20 in je kot tak nekoliko nad dolgoročno mediano kazalnika pri 18-kratniku. Polovično svarilo sugerira tudi napovedani kazalnik P/E, ki znaša 16. V medijih pogosto prikazovani kazalnik CAPE (za cikel prilagojen kazalnik P/E) ne kaže alarmantnega stanja, saj znaša 24. Leta 2007 je znašal 30, leta 2000 celo 48. Dividendni donos znaša 2,3 odstotka in je na varni strani. V primeru davčne reforme z repatriacijo dobičkov bi se donos utegnil še dodatno povečati, saj na primer Adam Posen iz Peterson Instituta napoveduje, da bi 80 odstotkov vrnjenih dobičkov podjetja usmerila v izplačilo dividend in nakupe lastnih delnic.

Za konec pregleda velja omeniti še razkorak med donosnostjo desetletne in dveletne ameriške državne obveznice, ki se zmanjšuje in trenutno znaša 50 bazičnih točk. Obstajajo študije, da izenačitev donosnosti krajše in daljše ročnosti obveznic ne pomeni takojšnjega začetka recesije, je pa dober indikator za previdnost v prihodnjih 18 mesecih. Modeli za napovedovanje začetka medvedjega trenda nam torej govorijo, da medved še spi, in kot kaže, bo prespal tudi leto 2018.