»Smrad se z deponije vse bolj širi po Jesenicah, saj zaradi njega v zadnjih nekaj mesecih ne trpimo le tisti maloštevilni prebivalci tik pod smetiščem, temveč tudi že stanovalci na Plavžu in v Kurji vasi,« opozarja Tina Rajhman, prebivalka naselja Spodnji Plavž, ki se že dlje časa bori proti smradu. Ta se je v bližnja naselja dolga leta širil z deponije, v zadnjem času pa naj bi bili zanj krivi odpadki v Centru za ravnanje z odpadki (CERO), ki ga upravlja družba Ekogor. Včeraj so se, da bi poiskali ustrezne rešitve, na Mali Mežakli nameravali srečati predstavniki občine Jesenice, Ekogorja in javnega komunalnega podjetja Jeko, ki je zadolženo za bližnjo deponijo. Vendar pa so srečanje zaradi nevarnih razmer na cesti, ki vodi do tja, preložili.

Vse več opozoril

Da se mora občina aktivneje lotiti reševanja te težave, so poleg oškodovanih prebivalcev vse glasnejši tudi občinski svetniki. »Stanje je nevzdržno, smrad se je pred kratkim širil tudi v prostore nakupovalnega centra,« je tako nedavno opozorila Branka Stojanović, Uroš Lakić pa je med drugim razmišljal o možnosti odškodnin za oškodovane. Župan Tomaž Tom Mencinger je odgovoril, da sam smradu ne zaznava, je pa obljubil, da se ga bo občina, ki ga je že večkrat obravnavala, ponovno resneje lotila.

Smradu bi se Jeseničani, kot so zagotavljali pristojni, morali znebiti že novembra lani, ko so v družbi Ekogor obljubili, da bodo obdelali vse odpadke, ki so se dolgo kopičili in čakali na obdelavo, brez katere ne smejo več na deponijo. Med mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v centru namreč s sejanjem ločijo večje in manjše kose, ki jih imenujejo lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo stisnejo v bale in jo namenijo sežigu, težka frakcija pa mora naprej v biološko obdelavo. Zanjo so morali v Ekogorju zaradi zahtev nove zakonodaje zgraditi nov objekt, ki je odločbo za poskusno obratovanje dobil šele februarja letos. Zaostanki, ki jih je podaljšala še okvara sortirne linije, so Ekogor zaradi neizpolnjenih inšpekcijskih zahtev stali 10.000 evrov.

Niso prepričani, da smrad izvira iz centra

Ponovni zagroženi kazni zaradi prevelike količine nakopičenih odpadkov v primerjavi z okoljevarstvenim dovoljenjem se je Ekogorju uspelo izogniti. Z območja centra so, kot pojasnjuje Tea Ulaga iz družbe Publicus, katere hčerinska družba je Ekogor, odstranili vso začasno skladiščeno lahko frakcijo, ki je po njihovih domnevanjih povzročala smrad. »Zato nas preseneča, da naj bi se prebivalci Jesenic še naprej soočali s hudim in konstantnim smradom.« Na območju centra naj bi bil namreč po njihovih trditvah zdaj smrad zanemarljiv. »Še največ se ga občuti ob dostavi in iztrosu mešanih komunalnih odpadkov na prevzemni plato znotraj objekta za mehansko obdelavo odpadkov, kar rešujemo z doslednim zapiranjem avtomatskih vrat, v notranjosti hale pa je vzpostavljen prezračevalni sistem.« Nekaj ton lahke frakcije, ki je ostala zunaj centra zaradi logističnih težav, pa je prav zaradi preprečevanja smradu prekritih s folijo.

»Ne moremo mimo dejstva, da CERO Mala Mežakla ni edini potencialni vir smradu na tej lokaciji. V njegovi neposredni bližini je aktivno odlagališče nenevarnih odpadkov, za katero vemo, da je bilo že v preteklosti, še pred prihodom družbe Ekogor, večkrat predmet polemik zaradi izhajanja povečanih emisij smradu,« dodaja Ulaga. Vendar pa v jeseniškem javnem komunalnem podjetju Jeko zatrjujejo, da so s svojimi ukrepi že pred časom preprečili smrad z odlagališča.