Ker je letos sneg že nekajkrat in predvsem prej pobelil Ljubljano kot v zadnjih letih, nas je občanka Marija, ki stanuje v bližini Tivolija, opozorila, da ni še nihče poskrbel za ptiče, ki so v snegu vse zasnežene dni prav nemočno brskali za hrano. Prejšnja leta se to ni dogajalo, je dejala Marija, ki sicer zelo ceni skrb mesta za ptice in si želi, da bi jim v Tivoliju tudi letos čim prej postavili ptičje hišice in jih hranili kot prejšnja leta.

Z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet mestne uprave mestne občine Ljubljana so odgovorili, da je Komunalno podjetje Ljubljana medtem v Tivoliju tudi letos že namestilo 25 ptičjih hišic, ki bodo v uporabi predvidoma do marca 2018. Za polnjenje ptičjih hišk s ptičjo pičo bodo do takrat skrbeli delavci JP Snage, ki imajo za to zimo na zalogi 500 kilogramov hrane za ptice. V hišice jo sproti in skladno s potrebami natrosijo ob vsakodnevnem opravljanju drugih nalog v Tivoliju.

Kot so še povedali na mestni občini, na območju mesta ptičje hišice postavljajo le v Tivoliju, kjer je skladno s spremembami odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin dovoljeno hraniti ptice in veverice. V Tivoliju so prav tako postavili tudi štiri gnezdilnice za lesno sovo, ki je pred odstranitvijo gnezdila v Jakopičevem drevoredu. Njeno gnezdišče so morali odstraniti zaradi starosti drevesa. Gnezdilnice za ptice pevke so nameščene tudi v Tičjem stanu. Nekaj so jih letos jeseni zamenjali z novimi, saj so stare naselile veverice.

V Tivoliju 39 vrst ptic

Iz podatkov atlasa ptic, ki so ga izdelali v letu 2011, na območju Tivolija živi 39 vrst ptic, in sicer raca mlakarica, zelenec, lišček, čižek, plezavček, dlesk, domači golob, siva vrana, kavka, mestna lastovica, veliki in mali detel, rumeni strnad, taščica, postovka, ščinkavec, pinoža, šoja, bela pastirica, sivi muhar, menišček, plavček, čopasta sinica, velika sinica, močvirska sinica, domači vrabec, poljski vrabec, vrbji kovaček, sraka, zelena žolna, grilček, brglez, turška grlica, lesna sova, škorec, črnoglavka, mlinarček, stržek , kos; ob ribniku pa lahko tudi vodomec, siva čaplja, črna liska, zelenonoga tukalica.

Glede na to, da za hranjenje ptic pevk skrbi Snaga, na MOL dodajajo, da ni zaželeno, da bi jih hranili še občani oziroma obiskovalci parka, zlasti ker pogosto nastavljajo hrano, ki za ptice ni primerna. In čeprav vrane tudi na območju Tivolija pogosto razmečejo smeti iz košev, jih v Tivoliju ne odganjajo, so še povedali na ljubljanski mestni občini.