Pred določenim časom so me gradbeni izvajalci prosili za strokovno mnenje in stroškovno primerjavo pri izbiri optimalne vrste vakuumskih ventilov za izgradnjo določenega podtlačnega kanalizacijskega omrežja na Koroškem. Na podlagi mojih strokovnih seminarjev in v Gradbenem vestniku objavljenih strokovnih člankov so namreč ugotovili, da v slovenskem prostoru razpolagam z največjim strokovnim znanjem ter praktičnimi izkušnjami na tem ozkem strokovnem področju. Na mojo pobudo in z mojo strokovno pomočjo so se namreč pričela načrtovati ter graditi širom Slovenije številna podtlačna kanalizacijska omrežja, ki delujejo brez omembe vrednih težav že veliko let. Prvo podtlačno kanalizacijsko omrežje v Sloveniji deluje v IOC Logatec že od leta 2004.

Moje tako strokovno kakor tudi ekonomsko utemeljeno mnenje so predložili sodišču, ki pa ga sploh ni upoštevalo, čeprav je sodno izbrani sodni izvedenec s strokovno skrajno smešnimi navedbami slepo zagovarjal zastarelo in za uporabnike znatno dražjo tehnološko izvedbo. Iz njegovih nestrokovnih navedb in trditev je bilo na tem gradbenem področju izkušenim strokovnjakom očitno tudi hudo strokovno neznanje in popolno pomanjkanje praktičnih izkušenj na področju podtlačnih kanalizacijskih omrežij. Žal tudi temu sodnemu izvedencu ne bo treba odgovarjati za škodo, ki jo je na ta način povzročil uporabnikom.

Svojčas so se izbirali in potrdili visokošolski predavatelji ter (praviloma iz teh slojev izbrani) sodni izvedenci predvsem glede na tudi v praksi dokazano ter preizkušeno strokovno znanje, dandanes pa so odločilne predvsem izpolnitve številnih formalnih zahtev, ustrezno strokovno znanje ter praktične izkušnje pa postajajo hudo postranska zadeva. Pri tem se praviloma zavestno spregleda, da določeni visoki nazivi ali naslovi lahko pomenijo visoko strokovno znanje, nikakor pa niso zanj tudi garancija. Žal je na določenih področjih visoko šolstvo izgubilo stik s prakso. Posledice se kažejo v strokovnem zaničevanju prakse ter v naraščajočem strahu pred »vdorom« prakse v »templje znanosti«.

Moje mnenje je, da sodni izvedenec sme in mora biti nepristranski strokovnjak zgolj na ozko omejenem strokovnem področju, ki ga ne obvlada le teoretično, temveč lahko zanj predloži tudi ustrezne dokaze lastne strokovne izvedbene dejavnosti ali poda svoje dejanske izvedbene reference. Njegova izvedenska mnenja naj se ustrezno dokumentirajo, evidentirajo ter ocenjujejo tako glede njihove pravilnosti kakor tudi kakovosti. V primeru podajanja neodgovornih, pomanjkljivih ali nestrokovnih mnenj naj se ustrezno omeji (v skrajnem primeru razreši) njegova bodoča izvedenska dejavnost in po potrebi določi tudi njegova pravna ter finančna odgovornost. Sodni izvedenec mora prevzeti tudi vse finančne posledice za namerno ali nenamerno škodo, povzročeno s podanim nestrokovnim, manipulativnim, napačnim ali pomanjkljivim izvedenskim mnenjem.

Ker se sodniki praviloma ne spoznajo dovolj na določenih strokovnih področjih, bo nujno treba ustanoviti neodvisno strokovno telo, ki bo sodstvu lahko svetovalo ter predlagalo na konkretnem strokovnem področju optimalno strokovno usposobljene in izkušene neodvisne sodne izvedence, ki bodo izdelali in podali odgovorno ter objektivno izvedensko mnenje.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana