Ob tem je pojasnil, da morajo zdaj stanovalci Fužin najprej na avtobus številka 22, nato pa prestopiti na progo številka 2. »Povezava ni priročna, še posebno ob koncu tedna, ko avtobusi številka 22 sploh ne vozijo,« je še dodal občan in poudaril, da številni stanovalci Fužin delajo na območju nakupovalnega središča in bi se tja, če bi bile povezave ustrezne, raje peljali z mestnimi avtobusi namesto z avtomobili. Na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so namreč odgovorili, da bodo prejete predloge občanov obravnavali v okviru prihodnjega načrtovanja mestnih prog, trenutno pa direktna povezava med Fužinami in BTC ni načrtovana. »Pri obravnavanju predlogov občanov upoštevamo tudi infrastrukturne možnosti, možnost prestopanja na druge proge, dolžino same proge, vsekakor pa moramo slediti zakonom in odlokom,« so še zapisali v javnem podjetju LPP.