Sodišče je Janši 18. oktobra po pol leta in več neuspelih poskusih vendarle uspelo vročiti tožbo specializiranega tožilstva, in to s t. i. nadomestno vročitvijo, Janša pa v zakonskem roku 30 dni od vročitve ni vložil odgovora na tožbo. Sodišče lahko v skladu z zakonom o pravdnem postopku izda zamudno sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku, če toženi v roku 30 dni ne odgovori na tožbo.

To sodišče stori, če so izpolnjeni določeni zakonski pogoji, a po poročanju današnje izdaje Dela se sodnica Maja Primožič ni odločila za izdajo zamudne sodbe, temveč je postopek po zanesljivih podatkih časnika prekinila in na ustavno sodišče podala zahtevo za ustavno presojo, saj ima očitno pomisleke glede skladnosti določil zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora z ustavo.

Janša ves čas trdi, da je tožba, vložena 18. aprila letos, prepozna, saj da se je skrajni rok za njeno vložitev iztekel 14. aprila pred dvema letoma glede na to, da se je finančna preiskava končala sredi marca 2015.

A na tožilstvu po pisanju Dela vztrajajo pri stališču, da zakon ne določa roka za vložitev tožbe in da jih glede na določbe veže rok enega meseca za vložitev tožbe le v primeru, če je odrejeno začasno zavarovanje, česar pa v Janševem primeru ni bilo.

Ustavno sodišče je doslej sicer izdalo več odločb glede zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, a razen nekaj manjših neskladnosti nekaterih določb drugih neskladij (doslej) ni ugotovilo. Imajo pa ustavni sodniki na mizi še nekaj podobnih pobud, še navaja Delo.