Uvodoma pojasnjujemo, da je področje gasilstva v pristojnosti Ministrstva za obrambo in ne Ministrstva za notranje zadeve, zato vam tudi ne moremo podati odgovora na to, kako je za gasilce urejeno področje zavarovanja. Strinjamo pa se, da so zaposleni v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, pri svojem delu izpostavljeni različnim tveganjem in nevarnostim. Zato ima Ministrstvo za notranje zadeve sklenjeno pogodbo, s katero so nezgodno zavarovani redno zaposleni uslužbenci policije, ki opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo v okviru Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj, in sicer za poškodbe, ki nastanejo:

– pri opravljanju dela za primer nesreče pri delu, če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo;

– na poti od doma do delovnega mesta, na poti z dela domov:

– pri opravljanju dolžnosti po nalogu delodajalca izven delovnega mesta in

– na službeni poti doma ali v tujini.

Nezgodno so zavarovani tudi pogodbeno zaposleni pomožni policisti za čas usposabljanja in opravljanja nalog policije ter redno zaposleni policisti in civilni strokovnjaki s področja upravnih notranjih zadev, migracij in Inšpektorata RS za notranje zadeve za čas sodelovanja v mednarodnih civilnih misijah. Ministrstvo ima tudi sklenjeno pogodbo za zavarovanje vozil. Policisti so tako kot vozniki in sopotniki zavarovani za primer telesnih poškodb ali smrti v primeru nesreče s službenim vozilom.

Sabina Langus Boc

služba za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve