Po mnenju policijskih sindikatov je vlada namreč z omenjenim aneksom, ki ga je s predstavniki sindikatov podpisala poleti po pogajanjih o odpravi plačnih anomalij, enostransko posegla v pravice in vzpostavljena razmerja, dogovorjena s sporazumom.

»Edini način za uveljavitev pravic zaposlenih«

Kot so prepričani v sindikatih, je stavka, »ostala edini način za uveljavitev pravic zaposlenih, ki jih je vlada z nezakonitim, prikritim in manipulativnim ravnanjem v okviru pogajanj za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti v celoti izničila«.

Predstavniki Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije, ki so sicer stavkovni odbor ustanovili že maja, bodo podrobnosti o napovedani stavki predstavili na petkovi novinarski konferenci. Kot je razvidno iz dopisa o napovedi stavke, ki ga je Policijski sindikat Slovenije že posredoval vladi in medijem - Sindikat policistov Slovenije naj bi enak dopis poslal tekom dneva -, se stavkovne zahteve vežejo na lani podpisan stavkovni sporazum.

Med devetimi postavljenimi stavkovnimi zahtevami je na prvem mestu vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, ki so bila dogovorjena z lanskim stavkovnim sporazumom, pri čemer naj se upošteva nova uvrstitev orientacijskega delovnega mesta v letos podpisanem aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor.

V slabšem položaju kot leta 2008

Kot so zapisali, je vlada področje anomalij pri pooblaščenih uradnih osebah in celo vojakih reševala tako, da je vsem izhodiščne plačne razrede po tarifnih razredih zvišala enako, kot je bilo to izvršeno na podlagi stavkovnega sporazuma s policisti. »Ob tem je obveljalo povsem neutemeljeno stališče, da so vsa delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb primerljiva z delovnimi mesti policistov,« so navedli. Na takšen način je po njihovih navedbah enostransko poseženo v dogovorjena razmerja uvrstitev delovnih mest, saj je »poklic policista neupravičeno ponovno povsem razvrednoten v razmerju do drugih poklicnih skupin pooblaščenih uradnih oseb, celo tako močno, da so danes policisti primerjaje z nekaterimi drugimi poklicnimi skupinami celo v slabšem položaju kot v letu 2008«.

V napovedi stavke policisti prav tako zahtevajo izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času v višini 120 evrov bruto na mesec oziroma 11,5 odstotka vrednosti orientacijskega delovnega mesta policista oziroma kriminalista, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah v višini 60 evrov bruto na mesec, odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov ter ureditev pravic kariernega policista v tarifnem delu kolektivne pogodbe za policiste.

Zagotavljanje minimuma delovnega procesa

Med zahtevami so še presistemizacija delovnih mest v plačni skupini J in odprava vseh ostalih anomalij, ki izhajajo iz dodatnega obsega nalog, specifičnih prepovedi in omejitev glede na aktualne opise del in nalog zaposlenih, določenih s sistemizacijo ali pogodbo o zaposlitvi. Zahtevajo tudi drugačno ureditev premakljivega delovnega časa in obvezne prisotnosti javnih uslužbencev v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ter določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Policisti bodo, kot so navedli, v času stavke zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ter da bodo pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih dosledno opravljali naloge policije iz zakona o organiziranosti in delu v policiji.

V Policijskem sindikatu Slovenije so v napovedi stavke vladi zapisali še, da je to že peta napoved stavke v šestih letih in da se vlada ne drži dogovorjenih sporazumov in sprejetih zakonov.