Računsko sodišče je Listi Marjana Šarca za poslovanje v letu 2016 izreklo mnenje s pridržkom. V njem so zapisali, da je stranka v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu z zakonom o političnih strankah in zakonom o volilni in referendumski kampanji. Kljub temu so v strankinem poslovanju našli manjše nepravilnosti. Ugotovili so, da stranka prispevkov pravnih oseb, ki jih je pridobila v nasprotju z zakonom o političnih strankah, ni nakazala v humanitarne namene v skladu z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije. Poleg tega je imela v registru članov stranke vpisano tudi fizično osebo, ki je tuja državljanka.

»Na podlagi poslanih popravnih ukrepov je stranka Lista Marjana Šarca izvedla dogovorjene popravljalne ukrepe že med revizijo in še pred izdelavo zaključnega poročila računskega sodišča,« so sporočili iz volilnega štaba Marjana Šarca. Zapisali so, da so 167,31 evra za humanitarne namene nakazali organizaciji Slovensko društvo Hospic. Zaradi članice s tujim državljanstvom pa so izvedli korespondenčno sejo izvršnega odbora stranke in na njej izglasovali njeno izključitev iz registra članov. V letnem poročilu je stranka za leto 2016 sicer izkazala 39.375 evrov prihodkov. Največ je bilo prihodkov iz proračuna občine Kamnik, ki jih je stranka dobila glede na število glasov na volitvah v občinski svet. av